جزییات طرح «سرا»، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ی رای ﺳﻨﺠﯽِ اصلاح‌طلبان [+جدول]

کلیات طرح پیشنهادی «سرا» (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ی رای ﺳﻨﺠﯽِ اصلاح‌طلبان) که برای تعیین فهرست نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجازی به تصویر شعسا رسیده [لینک]، در فضای عمومی در حال نقد و بررسی است. خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که برخی احزاب عضو شعسا مخالف اجرای این طرح هستند. به گزارش … ادامه خواندن جزییات طرح «سرا»، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ی رای ﺳﻨﺠﯽِ اصلاح‌طلبان [+جدول]