افشاگری روحانی درباره‌ی پرونده‌های مفاسد چند میلیارد دلاری

رییس‌جمهور روحانی گفت: از قوه قضاییه که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند می خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح دهد. اینکه هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول مردم را خورد و او را … ادامه خواندن افشاگری روحانی درباره‌ی پرونده‌های مفاسد چند میلیارد دلاری