متن کامل گزارش آژانس انرژی اتمی درباره ایران

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA در تازه‌ترین گزارشش ضمن تایید غنی‌سازی ایران در سایت فردو، اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده و درصد غنای ایران بالاتر از حد مجاز تعیین شده در برجام است. همچنین در این گزارش آمده است که ایران در حال غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری است.

به گزارش ایسنا، متن کامل گزارش آژانس بدین شرح است:

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

GOV/2019/55

۱۱ نوامبر۲۰۱۹

راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱( ۲۰۱۵ )شورای امنیت

گزارش مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی

A .مقدمه

۱ .این گزارش مدیرکل موقت به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسالمی ایران ) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک  (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱( ۲۰۱۵ ) شورای امنیت می باشد. این گزارش همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات مالی و مشورت‌ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.

B .سابقه

۲ .در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ ،چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایاالت متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (۳+EU/E3 )و ایران در مورد برجام توافق  کردند. در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱( ۲۰۱۵ )را به تصویب رساند که در آن از  جمله از مدیرکل درخواست نمود که “راستی آزمائی و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای   کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد”(۸٫para, 1.Corr and 53/2015/GOV.)
در اوت ۲۰۱۵ ،شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط هسته ای  ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس برای کل دوره تعهدات یادشده  در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱( ۲۰۱۵ )شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و  منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس  با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند ۵۳/۲۰۱۵/GOV و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

۳ .در دسامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۱۷ مدیرکل نه(۹ )سند که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه  و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هائی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام   برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.

۴ .در ۸ می ۲۰۱۹ ،ایران بیانیه‌ای منتشر کرد که از جمله حاوی این مطلب بود که “… در راستای اعمال  حقوق خود، همانطور که در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام مصرح است، شورای عالی امنیت ملی ایران دستوری   مبتنی بر توقف برخی اقدامات ایران ذیل برجام از امروز صادر کرد.”

۵ .هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات  مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ ۲/۹ میلیون یورو در سال می‌باشد. برای سال ۲۰۱۹٫ منابع مالی فرابودجه ای برای مبلغ ۴ میلیون یورو از ۲/۹ میلیون یورو الزم است. تا تاریخ۷ نوامبر۲۰۱۹ ،
مبلغ ۱/۷ میلیون یورو منابع مالی فرابودجه‌ای برای تامین هزینه فعالیت‌های مرتبط با برجام برای سال  ۲۰۱۹ و بعد آن در دسترس است.
C . فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)

۶ .از تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶( روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام را  منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه‌ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده است. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی اوت ۲۰۱۹ مدیرکل موقت که در به روز رسانی های مربوطه  در دو گزارش در سپتامبر و نوامبر ۲۰۱۹ آمده است
، بشرح ذیل گزارش می دهد.
۱٫C . فعالیتهای مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

۷ .ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور ۴۰-IR )را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده  است. ایران قرصهای اورانیوم طبیعی، میله‌های سوخت یا مجموعه‌های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور ۴۰-IR طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرصهای سوخت اورانیوم  طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است. (بندهای ۳ و ۱۰ )

۸ .ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در کارخانه  ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و تولید آب سنگین(HWPP) ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت نماید (بند ۱۵ .) در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹ ،آژانس راستی  آزمائی نمود که مقدار تولید شده و در حال استفاده از آب سنگین در این کارخانه ۱۲۸٫۹ متریک تن می‌باشد. در طول دوره گزارش دهی ایران بیش از ۱۳۰ متریک تن آب سنگین نداشته است (بند ۱۴٫)

۹ .ایران فعالیتهای مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR )و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX )و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای ۱۸ و ۲۱ ).
۲٫C .فعالیتهای مربوط به غنی سازی و سوخت

۱۰ . در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP )در نطنز بیش از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ ۱-IR به صورت نصب شده  در ۳۰ آبشار به شکل پیکره بندی شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام به صورت نصب  شده وجود نداشته است (بند ۲۷ .)ایران ۱۸ سانتریفیوژ ۱-IR را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج کرده است. (بند ۱، ۲۹)

۱۱ .ایران به غنی سازی UF6 در FEP و از زمان گزارش فصلی قبلی مدیرکل موقت ، غنی سازی اورانیوم  را در کارخانه آزمایشی غنی سازی در نطنز و کارخانه غنی سازی فردو در فردو ادامه داده است . در ۸ جولای ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شروع به غنی سازی UF6 با غنای بالاتر از ۳٫۶۷ درصد از اورانیوم ۲۳۵ کرده است (بند ۲۸ .)از آن زمان تا کنون، ایران  اقدام به غنی سازی اورانیوم تا ۴٫۵ درصد از اورانیوم ۲۳۵ کرده است. (بند ۲۸٫)

۱۲ .همچنان که قبلا گزارش شده است  در اول جولای ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی کرد که کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان ۳٫۶۷ درصد اورانیوم  ۲۳۵( یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی فراتر رفته است (بند ۵۶ .)میزان ۳۰۰ کیلوگرم  UF6 معادل با ۲۰۲٫۸ کیلوگرم اورانیوم می باشد.

۱۳ .تا تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ ،آژانس راستی آزمایی نمود که بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک میزان کلی ذخیره اورانیوم غنی شده تا ۳٫۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ ایران  ۳۷۲٫۳  کیلوگرم (+ ۱۳۰٫۷ کیلوگرم از زمان گزارش فصلی پیشین مدیر کل موقت) بوده است. این ذخیره شامل ۲۱۲٫۶ کیلوگرم
اورانیوم غنی شده تا ۳٫۶۷ درصد از اورانیوم ۲۳۵ تولید شده قبل از ۸ جولای ۲۰۱۹ و ۱۵۹٫۷ کیلوگرم اورانیوم  تولید شده از ۸ جولای ۲۰۱۹ ، بوده است.

۱۴ .در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP )بیش از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ ۱-IR در یک بال (واحد ۲ )از  تأسیسات مزبور قرار داده نشده است (بند ۴۶ .) در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۹ ،آژانس راستی آزمایی نمود که تعداد  ۱۰۲۰ سانتریفیوژ ۱-IR در شش آبشار نصب هستند. در همان تاریخ آژانس راستی آزمایی نمود که ده  سانتریفیوژ  ۱-IR در قالب طراحی موقعیت های ۱۶ سانتریفیوژ ۱-IR نصب شده بودند و یک سانتریفیوژ ۱-IR در یک موقعیت جداگانه نصب شده بود،
به منظور انجام “تحقیق مقدماتی و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ های پایدار”. ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی یا فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارحانه انجام نداده و  هیچ گونه مواد هسته ای در کارخانه وجود  نداشته است (بند ۴۵٫)

۱۵ .همچنانکه قبال گزارش شده است در ۶ نوامبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی نمود که ایران یک مخزن UF6 طبیعی را از FEP به FFEP منتقل کرده است. در همان تاریخ، آژانس همچنین راستی آزمایی  نمود که این مخزن در FFEP برای خوراک دهی به دو آبشار سانتریفیوژ IR1 ، که از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶( روز  اجرای برجام ( میچرخند ، برای آماده سازی ، متصل شده است (بند ۴۶٫۲ )همچنین در همان تاریخ آژانس   راستی آزمایی نمود که ۲ آبشار سانتریفیوژ IR1 ، که تمام زیرساختهای مرتبط با آنها در وضعیت غیرفعال  مانده بودند(بند ۴۶٫۲ )و دو آبشاری که در حال انجام اصلاحات به منظور تولید ایزوتوپهای پایدار بودند، بدون تغییر ماندند (بند ۴۶٫۱ .)در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی نمود که ایران خوراک دهی UF6 به ۲ آبشار سانتریفیوژ IR1 که از روز اجرای برجام در حال چرخش بودند را برای غنی سازی آغاز کرده است . از ۶ نوامبر ۲۰۱۹ مواد هسته ای در FFEP قرار داده شده و از ۹ نوامبر ۲۰۱۹ ایران غنی سازی را در  این کارخانه آغاز نموده است . (بند۴۵٫)

۱۶ .همه سانتریفیوژها و زیرساختهای مربوطه در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای  ۲۹ ،۴۷ ،۴۸ و ۷۰ .)با این حال ، در طول دوره این گزارش برخی از سانتریفیوژها و زیرساختهای وابسته به  آنها از انبار جهت نصب در PFEP در حالیکه تحت نظارت مستمر آژانس در کل فرایند قرار داشته اند ،خارج  شده اند. ( بند ۷۰ )آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه  نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP )را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است  (بند ۷۱ .) آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP ،از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته  است. (بند ۵۱)

۱۷ .از زمان گزارش فصلی پیشین مدیرکل موقت، ایران برخی فعالیتهای غنی سازی انجام داده که در  راستای برنامه بلند مدت غنی سازی تحقیق و توسعه اش، که در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ به آژانس ارائه کرده  ۳۲ است ، قرار ندارند .( بند ۵۲)

۱۸ .در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ ،آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده در  TRR در ایران از میزان پرتودهی کمتر از ۱ رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار نیستند.

۱۹ .ایران هیچ‌کدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل مجدد صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند ۵۸٫)

۳٫C .تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ

۲۰ .همانطور که قبلا گزارش شد، ایران در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۹ به آژانس اطلاع داد که اتصالهای سرپوش  را به نحوی تغییر خواهد داد که محصول و باقی مانده ها در ۵ آبشار تحقیق و توسعه در نطنز (شماره های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) به صورت جداگانه جمع آوری شوند (بند ۳۲ و ۴۲ . )

۲۱ .ایران در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ طی نامه ای به آژانس اطالع داد که قصد دارد ۶ نوع جدید از ماشینهای  سانتریفیوژ، مشخصا ۷-IR ، IR8s ،IR8B ،IR9 ،s-IR و IR6smo را در موقعیت تکی در PFEP نصب  را که در تاریخ ۱۵ ژانویه ۳۵ نماید. آژانس در مکاتبه مورخه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ از ایران خواست که الگوهایی را که در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶ به آژانس ارائه کرده بود به نحوی به روز رسانی نماید که مشخصات سانتریفیوژهای IR8s ،IR8B ،IR9 ،s-IR و IR6smo را در بر گیرد. در مکاتبه مورخ ۴ نوامبر ۲۰۱۹ ، ایران پرسش نامه اطلاعات طراحی  برای PFEP را به نحوی به روزرسانی نمود که تمامی انواع سانتریفیوژهای موجود را در بر گیرد.

۲۲ .در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی نمود که سانتریفیوژها و آبشارهای زیر در خطوط ۲ و ۳ تحقیق و توسعه نصب شده و با UF6 آزمایش میشوند (بند ۴۲-۳۲ : )تا ۲۲ سانتریفیوژ IR2m شامل یک  آبشار ۲۰ تایی ، تا ۲۲ سانتریفیوژIR4 شامل یک آبشار ۲۰ تایی ، تا ۱۱ سانتریفیوژ IR5 شامل یک آبشار ۱۰ تایی ، تا ۳۴ سانتریفیوژ IR6 شامل یک آبشار ۱۰ تایی و یک آبشار ۲۰ تایی ، تا ۳۳ سانتریفیوژ IR6s شامل یک آبشار ۲۰ تایی و ۱۲ سانتریفیوژ که در یک ترکیب جدید نصب شده اند (IR6smo ) 3 سانتریفیوژ تکی IR8 ،   یک سانتریفیوژ تکی IR3 ،یک سانتریفیوژ تکی IR6m ، یک سانتریفیوژ تکیIR6m ، یک سانتریفیوژ تکی  IR6m ،  دو سانتریفیوژ تکیIR7   ،  یک سانتریفیوژ تکی IR8B  ، یک سانتریفیوژ تکی
IRs و یک سانتریفیوژ تکی IR9 .ایران به آژانس اطلاع داده که تمامی آبشارهای نصب شده در خطوط ۲ و ۳ تحقیق و توسعه در PFEP هرگاه که نصب شوند، برای انباشتن اورانیوم غنی شده اورانیوم به کار خواهند  رفت.

۲۳ .در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی نمود که ایران نصب مجدد یک آبشار ۱۶۴ تایی سانتریفیوژ IR4 و یک آبشار ۱۶۴ تایی سانتریفیوژ IR2m به همراه لوله کشی های الزم در خطوط تحقیق و توسعه و  ۵ را تکمیل نموده است.  (بندهای ۳۳ و ۳۴ ) در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی نمود که هر دوی این آبشارها اورانیوم غنی شده را انباشت کرده اند ( بند ۳۲ . ) در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ ایران به آژانس اطلاع  داد که ابتدا یک آبشار ۳۰ تایی از سانتریفیوژ IR6 در خط ۶ تحقیق و توسعه پیش از افزایش آبشار به ۱۶۴ سانتریفیوژ IR6 ،نصب خواهد کرد. ( بند ۳۷ و ۴۱) در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ آژانس راستی‌آزمایی نمود که نصب مجدد لوله کشی در خط ۶ تحقیق و توسعه، برای جاگیری یک آبشار ۱۶۴ تایی سانتریفیوژه IR6 و
همچنین نصب آبشار ۳۰ تایی سانتریفیوژ IR6 تکمیل شده است. در ۵ نوامبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی  نمود که آبشار ۳۰ تایی IR6 در حال انباشتن اورانیوم غنی شده بود.

۲۴ .در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی نمود که ایران تست مکانیکی ۳ سانتریفیوژ IR4 را به صورت   همزمان در مرکز تحقیقاتی تهران به مدت ۱۲ روز انجام داده است. در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی  نمود که ایران محل جدیدی را بجز محلهای مشخص شده در برجام برای تست مکانیکی سانتریفیوژها تجهیز
نموده است. (بند ۴۰ )

۲۵ .ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز(Bellows )را به  آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است  (بند۱،۸۰) آژانس   نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی  surveillance and containment
measures  را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله های روتور و  بیلوزها برای تولید سانتریفیوژ نه فقط برای فعالیتهای مشخص شده در برجام بلکه برای فعالیتهایی فراتر از  آنچه در برجام مشخص شده است ، مانند نصب آبشارهای جدید که در بند قبل توضیح داده شد (بند ۲، ۸۰)
، استفاده شده اند. ایران هیچگونه سانتریفیوژ ۱-IR را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار  افتاده اند، تولید نکرده است( بند ۶۲)

۲۶ . همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه‌های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی از جمله  آنهایی که از روز اجرا تولید شده اند، تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند (بند ۷۰ .)در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی نمود که ایران با استفاده از فیبر کربن، که تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی مداوم  فرایند تولید لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت ۳۹ ۴۰ آژانس نبوده است، لوله های روتور تولید کرده است. فرایند تولید لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت مداوم آژانس میباشد.
D .اقدامات شفاف سازی

۲۷ .ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومهای الکترونیکی آنالین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله وضعیت آنها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس تسهیل گردد )بند ۱٫۶۷ .)ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایتهای هسته ای در ایران را تسهیل نموده است (بند ۲٫۶۷ .)

۲۸ .ایران کماکان به آژانس اجازه داده – تا از طریق اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله از طریق اقدامات  مراقبتی و نظارتی measures surveillance and containment – بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC )تولید شده در ایران یا بدست آمده از دیگر منابع و انتقال آنها به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF )
در اصفهان (بند ۶۸ ،)نظارت نماید. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر نمودن آژانس جهت  راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم )UOC )و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا بدست  آمده از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند ۶۹٫ )

E .سایر اطلاعات مرتبط

۲۹ .ایران همچنان به اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده ۱۷( b )پروتکل الحاقی، تا زمان لازم‌الاجرا شدن آن ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه  داده است و تحت پروتکل الحاقی، دسترسی های تکمیلی به همه سایتها و اماکن مورد نیاز برای بازدید در  ایران داشته است. همکاری بموقع و فعاالنه از سوی ایران در ارایه چنین دسترسی، موجب تسهیل در اجرای  پروتکل الحاقی شده و اعتماد را افزایش میدهد. همانطور که در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۹ مدیرکل موقت به  شورای حکام گزارش نمود ، آژانس ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکانی که توسط ایران به آژانس  اظهار نشده بود، شناسایی کرده است . مهم است که ایران به تعاملات خود با آژانس برای حل و فصل موضوع  در اسرع وقت ممکن ادامه دهد. تعامالت ادامه دار بین آژانس و ایران در ارتباط با اجرای موافقتنامه پادمان و  پروتکل الحاقی، نیازمند همکاری به موقع و کامل توسط ایران است.

۳۰ .راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در  بخش های D ،E ،S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.

۳۱ .طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک جلسه از جلسات گروه کاری خرید کمیسیون مشترک  شرکت نموده است. (برجام، ضمیمه چهار – کمیسیون مشترک، بند ۶٫۴٫۶٫)

F .خلاصه

۳۲ .آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اعالم شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج  از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند(LOFs )و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان های آن اظهار شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص نبود فعالیتها و مواد هسته ای اظهارنشده برای ایران کماکان ادامه دارد.

۳۳ .از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس  مفاد برجام پرداخته است.

۳۴ .مدیرکل موقت به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن