تصمیم برای شبکه‌های مجازی در اختیار مجلس خبرگان نیست

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «تصمیم گیری در مورد شبکه های مجازی از حدود اختیارات مجلس خبرگان رهبری خارج است»، نوشت: به گزارش خبرگزاریها احمد خاتمی، در مقام سخنگوی مجلس خبرگان اعلام کرده است ” اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان، جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌های خارجی … ادامه خواندن تصمیم برای شبکه‌های مجازی در اختیار مجلس خبرگان نیست