نقد سیاسیون و رسانه‌ای‌ها به انصاف نیوز در سالگرد تشکیل تحریریه

علی خسروجردی، انصاف نیوز: اهالی قدیم رسانه نظرات مختلفی درباره‌ی انصاف نیوز دارند. احمد زیدآبادی -روزنامه‌نگار باسابقه- معتقد است که انصاف نیوز تشخص سیاسی روشنی ندارد و باید صریح‌تر عمل کند.از سوی دیگر عبدالله گنجی مدیر مسوول روزنامه‌ی جوان معتقد است که جناح‌زدگی یکی از آسیب‌های این رسانه است. فرید مدرسی بر این باور است … ادامه خواندن نقد سیاسیون و رسانه‌ای‌ها به انصاف نیوز در سالگرد تشکیل تحریریه