انصاف‌نیوز، ایسناتر از ایسنا

حسین سخنور، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز: علی‌اصغر شفیعیان را از زمان ایسنا می‌شناسم. ایسنای «دکتر فاتح». بچه‌هایی که در ایسنا بودند، با این واژه آشنایند و می‌دانند «ایسنای دکتر فاتح» هزار حرف و مرام،‌ نهفته دارد: بی‌چشمداشت کار کردن، خسته نشدن، ناامید نشدن، صمیمی بودن، باج ندادن، مدیون این و آن نشدن و… علی‌اصغر، … ادامه خواندن انصاف‌نیوز، ایسناتر از ایسنا