عکس‌ها | گفتگوی احسان شریعتی و زیدآبادی

احسان شریعتی پژهشگر فلسفه و احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار، هفته‌ی پیش با عنوان «نئولیبرالیسم و مساله‌ی ایران» در دفتر انصاف نیوز گفتگو کردند. فیلم کامل این گفتگو به همراه پرسش و پاسخ انتهایی آن را می‌توانید در این [لینک] را می‌بینید. متن گزارش نیز در سه قسمت در حال انتشار است. [توضیح انصاف نیوز در ساعت … ادامه خواندن عکس‌ها | گفتگوی احسان شریعتی و زیدآبادی