مشاهدات انصاف نیوز در پنجم دی بین میدان‌های انقلاب و فردوسی

در تهران همزمان با فراخوان‌هایی برای تجمع در پنجم دی به مناسبت گذشت حدود چهل روز از درگذشت تعدادی از کشته شدگان حوادث آبان ماه، حضور نیروهای انتظامی و امنیتی از میدان انقلاب تا میدان فردوسی پررنگ بود اما تجمعی شکل نگرفت. گزارش میدانی خبرنگار انصاف نیوز از وضعیت خیابان انقلاب در دو نوبت ساعت … ادامه خواندن مشاهدات انصاف نیوز در پنجم دی بین میدان‌های انقلاب و فردوسی