افشاگری یک فعال چپ گرا علیه سپیده قلیان

امیر امیرقلی فعال رسانه‌ای چپ گرا که با سپیده قلیان در پرونده‌ی هفت تپه هم پرونده است، ادعای بازداشت چند ساعته‌ی او در فرودگاه اهواز را دروغ خوانده و افشاگری‌های دیگری درباره‌ی او کرده است از جمله می‌گوید خبرسازی در مورد از دسترس خارج شدن حساب توییتر سپیده قلیان در دو هفته پیش هم کار خود او … ادامه خواندن افشاگری یک فعال چپ گرا علیه سپیده قلیان