از «کلبی‌مسلکان بددماغ» تا «زنانگی ترشیده»: نگاهی به ترجمه‌های نادر فتوره‌چی

مهرداد رحیمی مقدم، دانشجوی دوره کارشناسی‌ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه تهران مقاله‌ای را با عنوان «از «کلبی‌مسلکان بددماغ» تا «زنانگی ترشیده»: نگاهی به ترجمه‌های نادر فتوره‌چی» نوشته است که به نقل از کانال تلگرامی او در پی می‌آید: مقدمه: روایت ماجرای ترجمه‌های بی‌مفهوم و بی‌معنی در ایران حدیث مکرر است؛ در حقیقت، تعداد این‌گونه آثار در آشفته‌بازار … ادامه خواندن از «کلبی‌مسلکان بددماغ» تا «زنانگی ترشیده»: نگاهی به ترجمه‌های نادر فتوره‌چی