طبیب روحانی

مهدی جلوانی در یادداشتی برای انصاف نیوز با عنوان «طبیب روحانی» به بهانه‌ی آتش زدن کتاب طب هاریسون توسط یک روحانی به نام آیت الله عباس تبریزیان نوشت: از خد پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد دارد کم کم باورم می‌شود از بندگان خاص خداوندم. مگر نه این است که نفس مومن چون اشغرست … ادامه خواندن طبیب روحانی