پای «افراد نفوذی» به پرونده «شهرزاد میرقلی‌خان» باز شد

پرونده سازی علیه رسانه ملی به واسطه افراد نفوذی   مدیر شبکه مستند سیما در یادداشتی فاش کرد که «شهرزاد میرقلی خان» بازرش ویژه ی رییس صداوسیما گزارش هایی مبنی بر «حیف و میل» بودجه ی صداوسیما به محمد سرافراز، رییس این سازمان ارسال کرده بود که این موضوع منافع برخی را به خطر انداخته و آنها … ادامه خواندن پای «افراد نفوذی» به پرونده «شهرزاد میرقلی‌خان» باز شد