دستگیری تتلو و پیامدهای آن

عبدالله شهبازی در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی خبر دستگیری تتلو [لینک] نوشت: اگر بپذیرم که ایران در «وضعیت جنگی» یا «شِبْه جنگی» با کانون‌های معینی قرار دارد که از پشتوانه جهانی قوی برخوردارند، باید بپذیریم که این «جنگ» در دو حوزه «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» است. در حوزه سخت‌افزاری قدرت ایران غیرقابل‌انکار است. ایران، به اعتراف کارشناسان … ادامه خواندن دستگیری تتلو و پیامدهای آن