هدف از بمب‌گذاری خبری چه بود؟

اصطلاح بمب خبری برای کتاب مصاحبه با محمود احمدی نژاد که قرار بر رونمایی از آن بود ولی به تعویق افتاد، اصطلاحی بود که گمانه‌زنی‌های فراوانی در پی داشت. برخی این گونه‌ی خبررسانی را که توسط کانال منسوب به تیم احمدی نژاد –دولت بهار- انجام شد، در راستای پروژه‌ای برای انتخابات دانستند و می‌گویند در … ادامه خواندن هدف از بمب‌گذاری خبری چه بود؟