خواندن حماسی جولیا پطرس هنر جذب نصرالله [+فیلم کنسرت]

مهدی نصیری مدیر اسبق روزنامه‌ی کیهان در توییتر نوشت: این که خانم جولیا پطرس مسیحی این گونه حماسی برای مقاومت می‌خواند هنر جذب سید حسن نصرالله و منش متسامح و تکثر پذیر حزب الله لبنان است اما هنر عده‌ای از ما در ایران این است که با برخوردهای غیر منطقی در مورد حجاب، عده‌ای را … ادامه خواندن خواندن حماسی جولیا پطرس هنر جذب نصرالله [+فیلم کنسرت]