تصویب «تقویت نظارت بر انتصابات و مزایده ها»ی صداوسیما

جلسه ی فوق العاده ی شورای نظارت سازمان صداو سیما به ریاست حجت الاسلام وا لمسلمین رئیسی، روز چهارشنبه 21 بهمن ماه تشکیل شد. به گزارش ایرنا، در این جلسه مسایل اخیر پیش آمده این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی درباره ی چگونگی تقویت نظارت بر فرایندهای اجرایی انتصابات و … ادامه خواندن تصویب «تقویت نظارت بر انتصابات و مزایده ها»ی صداوسیما