عبدالله شهبازی: درباره نقش روسیه در ایران همیشه اغراق شده

ایرناپلاس نوشت: مسئله نفوذ از عمده‌ترین چالش‌های روزگار اخیر است که البته ریشه‌ای تاریخی دارد. از این منظر، ریشه‌یابی این مسئله می‌تواند امروز در راستای شناخت و قضاوت بهتر در مورد آنچه توطئه کشورهای بیگانه خوانده می‌شود، امری راهگشا باشد. آنچه در پی می‌آید، گفت‌وگو با عبدالله شهبازی، مورخ، درخصوص نفوذ روسیه در ایران است. … ادامه خواندن عبدالله شهبازی: درباره نقش روسیه در ایران همیشه اغراق شده