خاطرات محمدعلی ابطحی در روزهای کرونا {۵،۶،۷،۸}

محمدعلی ابطحی رییس دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری در روزهای اخیر خاطراتش را از این روزهای شیوع کرونا در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. خاطرات روزهای پنجم تا هشتم او را در زیر می‌خوانید: پنجشنبه ۱۵ اسفند 🔺نصف قوم و خویشام مشهدن و نصف دیگه هم قم. 🔺هی باید احوالپرسی کرد. با یکی از دوستان مشهدی … ادامه خواندن خاطرات محمدعلی ابطحی در روزهای کرونا {۵،۶،۷،۸}