«با مرخصی عبدالرضا داوری مخالفت شده است»

الهام سلمانی، همسر عبدالرضا داوری مشاور سابق محمود احمدی نژاد، درباره‌ی پرونده‌ی عبدالرضا داوری به انصاف نیوز گفت: «درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده‌ی ایشان سوال کردم، گفتند که محرمانه است اما از تحلیل این مطلب که بازداشت موقت ایشان مرتبا تمدید می‌شود، می‌توان دریافت که ظاهرا برای اتهام منتسب به آقای داوری فکتی احراز نشده است.» … ادامه خواندن «با مرخصی عبدالرضا داوری مخالفت شده است»