محمدعلی طاهری در کانادا

محمدزمان دریاباری، وکیل محمدعلی طاهری در توییتر نوشت:‌ «موکلم استاد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی اعلام کردند در تورنتوی کانادا هستند. برای ایشان آرزوی کامیابی روزافزون داشته و امیدوارم که هم اینک‌ با بهره مندی از نعمت ازادی، سرآغاز تحولی بزرگ در جهان علم با اثبات نظرات خود مانند پیوند شعوری اجزا و اینترنت کیهانی … ادامه خواندن محمدعلی طاهری در کانادا