واکنش وزارت خارجه به مرگ رابرت لوینسون

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به ادعای خانواده رابرت لوینسون پاسخ داد. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده آقای لوینسون، یک بار دیگر تاکید کرد: بنا بر اسناد معتبر، نامبرده سال ها قبل خاک ایران را به مقصد نامعلومی ترک کرده و وزیر امور … ادامه خواندن واکنش وزارت خارجه به مرگ رابرت لوینسون