اسامی نهایی کاندیداهای «لیست امید» در سراسر کشور

از سوی کارگروه استانهای شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، اسامی نهايي کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دوم، اسامی نهايي ۲۱۵ کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.

لیست اسامی نهايي کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور به شرح زیر است:

فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان شرقی
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱مسعودپزشکیانعلی اصغر الموسویحجت الاسلام عباس عباس زادهدکتر محمد رضا اسلامی

شهاب الدین بی مقدار

زهرا ساعی

۱۴۲۸۱۲۶۴۱۶۷۶۱۲۵۶

۱۴۱۹

۱۵۸۷

تبریز×
۲غفار اسماعیلی۱۲۱۴هشترود×
۳بیت الله عبدالهی۱۲۵۸اهر وهریس×
۴سکوتکلیبر×
۵حافظ شورچیمحمد حسین بهبودی۱۲۴۹۱۲۱۸میانه×
۶نصیر پور۱۲۷۲سراب×
۷کریم شافعی۱۲۷۹مرند و جلفا×
۸غلام رضا نوری۱۲۵۶بستان آباد×
۹سکوتبناب
۱۰سکوتشبستر
۱۱سکوتمراغه و عجب شیر
۱۲سکوتملکان
۱۳سکوتورزقان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان غربی
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱امین محمدی۱۲۹۵خوی×
۲عبدالکریم حسینی زادهنقده واشنویه×
۳عین الله شریف پور۱۲۵۸ماکو و پل دشت×
۴مریم مسرتصمد یگانه۱۴۱۷۱۴۵۲میاندوآب×
۵الهه سرشارسید هادی بهادریمجید میلان۱۴۲۱۱۲۵۶ارومیه×
۶قسیم عثمانیبوکان×
۷سکوتپیرانشهر و سردشت
۸سکوتسلماس
۹سکوتمهاباد
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اردبیل
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱حجت الاسلام سرداریمحمد فیضیرضا کریمیاردبیل×
۲عباس جهانگیر زادهپارس آباد×
۳میر حمایت میر زادهگرمی×
۴یونس اسدیمشکین شهر×
۵ضرغام مقربیخلخال×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اصفهان
ردیفنام و نام خانوادگیکدداوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱مینو خالفیمسعود حمیدیآجودانیعابدیخانم تاج الدین۱۵۴۷۱۵۴۱۱۲۱۵۱۷۹۴۱۴۶۸اصفهان×
۲سکوتکاشان
۳کریمی۱۲۵۷نائین×
۴شریفی۱۲۶۷فریدن×
۵محمد حسن سورانی۱۲۶۵نجف آباد×
۶علی شجایی۱۲۶۵شهرضا×
۷محمد تقی لطفی۱۲۷۹خمینی شهر×
۸احمد رمضانی۱۲۴۵اردستان×
۹علی باغبانیان۱۲۴۱نطنز×
۱۰علی بختیار۱۲۱۶گلپایگان×
۱۱سید محمود حسینی۱۲۵۸شاهین شهر و میمه وبرخوار×
۱۲سکوتسمیرم
۱۳منصور علی رحیمی۱۲۴۵فلاورجان×
۱۴مزعل حسنی۱۲۵۹لنجان×
۱۵سکوتمبارکه
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان البرز
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱ناصر حاجیان مطلققدیر مهدوی کلیشمی۱۴۵۸۱۷۵۴کرج×
۲سکوتساوجبلاغ،طالقان ونظرآباد
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان ایلام
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر جلال میرزاییسعید لطفیایلام ، مهران شیروان و چرداول×
۲سکوتدهلران،دره شهر و آبدانان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان بوشهر
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱خدریبوشهر ،گناوه،دیلم×
۲محمد باقر سعادتدشتستان×
۳پاکدلدشتی وتنگستان×
۴بردستانیکنگان ، دیر وجم×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان تهران
ردیفنام و نام خانوادگیكد داوطلبينام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
محمد رضا عارففریده اولاد قبادمحمد رضا بادامچیکاظم جلالیسهیلا جلودارزاده

فاطمه السادات حسینی

الیاس حضرتی

غلامرضا حیدری

فاطمه ذوالقدر

علی رضا رحیمی

ابوالفضل سروش

فاطمه سعیدی

پروانه سلحشوری

طیبه سیاوشی

مهدی شیخ

محمود صادقی

محسن علیجانی زمانی

محمد جواد فتحی

مصطفی کواکبیان

احمد مازنی

پروانه مافی

علیرضا محجوب

داوود محمدی

علی مطهری

سید فرید موسوی

محمد رضا نجفی

بهروز نعمتی

علی نوبخت حقیقی

محمد علی وکیلی

عبد الرضا هاشمزایی

۶۴۹۲۱۹۶۵۲۱۴۸۲۸۴۶۲۸۵۲

۴۱۹۷

۴۲۶۵

۴۵۱۴

۴۸۵۴

۴۹۴۶

۵۶۲۷

۵۶۴۹

۵۶۷۱

۵۷۶۱

۵۹۷۵

۶۱۶۸

۶۹۵۴

۷۶۲۸

۷۸۶۹

۷۸۷۱

۷۹۲۶

۵۶۷۵

۸۲۹۲

۸۶۱۹

۸۷۸۴

۸۹۴۹

۸۹۸۱

۹۲۸۷

۹۱۷۵

تهران، ری، شمیرانات×
۱قاسم میرزایی نیک۱۴۲۵دماوند×
۲محمد قمی۱۲۶۱پاکدشت×
۳محسن ضرغام۱۲۷۹ورامین×
۴محمد محمودی۱۴۵۸شهریار ، قدس و ملارد×
۵خانعلی ابراهیم نکو۱۴۲۹رباط کریم و بهارستان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان چهار محال وبختیاری
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر علی کاظمی بابا حیدریاردل فارسان و کوهرنگ×
۲مهندس حمید  شفیع زادهبروجن×
۳دکتر اردشیر نوریانشهر کرد×
۴سکوتلردگان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان جنوبی
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱حمید آیتی۱۲۱۶بیرجند×
۲علی اسماعیلی۱۲۱۶قائن×
۳دکتر اسماعیل اعزازینهبندان×
۴روح الله دوست حسینیفردوس وسرایان وطبس وبشرویه×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان رضوی
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱حسین  امینیتقی ابراهیمی سالاریعلیرضا شهریاریمحمد رضا کلا ئینسرین یوسفیمشهد×××××
۲منصوریانگناباد×
۳حاتمیاندرگز×
۴طاهر احمدیتربت حیدریه×
۵بنیادیکاشمر×
۶نگهبان سلامیخواف×
۶رمضانعلی سبحانی فرمحمد رضا راه چمنی۱۲۵۷۱۲۵۱سبزوار×
۷گرمابینیشابور×
۸سکوتتربت جام و تایباد
۹سکوتچناران و بینالود
۱۰سکوتفریمان و سرخس ،احمد آباد ورضویه
۱۱سکوتقوچان و فاروج
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان شمالی
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱علی قربانیعلی اکبری۱۲۴۱بجنورد××
۲حاتمی۱۲۱۸اسفراین×
۳قربانعلی اسدی۱۲۱۶شیروان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خوزستان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱ ساریکاظمی نسب (الباجی)یوسفیاهواز×××
۲دهدشتیحمیدیفیروزیآبادان×××
۳جهانبخش قلاونداندیمشک×
۴سکوتایذه و باغملک
۵دژمانبندر ماهشهر ، امیدیه ، هندیجان×
۶ضرغامیبهبهان×
۷صالح سواریخرمشهر×
۸صدرادزفول×
۹شمس الله بهمئیدشت آزادگان و هویزه×
۱۰سکوترامهرمز ورامشیر
۱۱هاشم خنفریشادگان×
۱۲سید رسول موسویشوش×
۱۳سکوتشوشتر
۱۴سکوتمسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان زنجان
ردیفنام و نام خانوادگیكد داوطلبينام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱سید افضل موسویحجت الاسلام کریم خان محمدی۱۲۸۴زنجان××
۲سید ابوالحسن رضوی۱۲۵۶خدابنده×
۳ملک حسین کریمی۱۲۵۹ماه نشان×
۴سکوتابهر و خرمدرهسلطانیه
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سمنان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱احمد همتی۱۲۷۱سمنان×
۲اسدیگرمسار×
۳محمد حسین صادقی۱۲۵۹شاهرود×
۴محمد علی محتشمی۱۲۵۴دامغان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سیستان و بلوچستان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱احمد علی کیخواهدکتر فرهاد شهرکی۱۲۷۵۱۲۶۱زابل××
۲غلامرضا عزیزیانعلیم یارمحمدی۱۴۶۱۱۵۱۹زاهدان××
۳ناصر درخشانایرانشهر وسرباز و دلگان×
۴سکوتچهاربهار نیک شهر و کنارک
۵امان الله کردیخاش نصرت آباد میر جاوه و کورین×
۶سکوتسراوان و سیب سوران و زابلی
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان فارس
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱فرج الله رجبیعلی اکبریمسعود رضاییبهرام پارساییشیراز××××
۲ارجمندیجهرم×
۳سکوتفسا
۴رضا انصاریداراب ورزین دشت×
۵عابدینیاقلید×
۶صادقی پورآباده ،بوانات و خرم بید×
۷کورش کرم پورفیروز آباد وفراشبند×
۸دکتر محمد صادق کشفی نژادنی ریز و استهبان×
۹گودرزینور آباد و ممسنی×
۱۰محسن علوی۱۲۴۸لامردومهر×
۱۱سکوتسروستان و کوار و کربال
۱۲سکوتکازرون
۱۳سکوتلارستان
۱۴سکوتمرودشت وپاسارگاد و ارسنجان
۱۵سکوتسپیدان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قزوین
ردیفنام و نام خانوادگیكد داوطلبينام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱سیده حمیده زر آبادی۱۲۹۶قزوین، البرز ،آبیک×
۲روح الله بابایی صالح۱۲۱۸بوئین زهرا  وآوج×
۳بهمن طاهر خانی۱۲۵۲تاکستان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قم
ردیفنام و نام خانوادگیكد داوطلبينام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱متعاقبا اعلام خواهد شدقم
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کردستان
ردیفنام و نام خانوادگیكد داوطلبينام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱سکوتقروه
۲فیروز عارفیمریوان×
۳سکوتسنندج دیوان دره و کامیاران
۴سکوتبیجار
۵سکوتسقز وبانه
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱محمد حسین خوش اقبالسنقر×
۲سکوتکنگاور
۳سکوتکرمانشاه
۴سکوتاسلام آباد غرب و دالاهو
۵سکوتپاوه وجوان رود ثلاث باباجانی وروانسر
۶شهریار حیدریقصر شیرین سر پل ذهاب و گیلان غرب×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کرمان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱خانم دکتر زهره سالاریغلام عباس نوذری۱۲۹۴۱۴۸۷کرمان××
۲حسین امیری۱۲۱۵زرند×
۳علی برز بختیاری۱۲۱۹بافت×
۴احمد حمزه۱۲۱۷کهنوج×
۵نیکزادی۱۲۵۶بم×
۶دکتر اعظمیجیرفت×
۷علی اسدی۱۲۱۴شهر باباک×
۸محمدی انارکیرفسنجان×
۹سکوتسیرجان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کهکیلویه و بویر احمد
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱محمد بهرامی۱۲۴۲بویر احمد و دنا×
۲علی کامرانیکهکیلویه×
۳غلام رضا تاجگردونگچساران×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گلستان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱نور محمد تربتی نژادعبدالغفار  رادمهر۱۲۶۴۱۲۸۹گرگان××
۲غلامعلی کوهساری۱۲۶۹رامیان  وآزاد شهر×
۳سکوتعلی آباد کتول
۴رامین نور قلی پور۱۲۹۶کرد کوی ، ترکمن گمیشان و بندر گز×
۵قرجه طیارگنبد کاووس×
۶شه مرادیمینو دشت ،گالیکش کلاله و مراوه تپه×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گیلان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱غلام علی جعفرزادهسید محسن واحدیمحمد ثادق حسنی۱۲۶۱۱۴۹۵۱۲۷۲رشت×××
۲مهدی افتخاری۱۲۱۵فومن×
۳منصور یوسفی۱۲۷۴تالش×
۴سکوتآستارا
۵قربانی۱۲۶۱آستانه اشرفیه×
۶سکوتبندر انزلی
۷سکوترودبار
۸سکوترودسر و املش
۹سکوتصومعه سرا
۱۰ابوذر ندیمی۱۲۷۸لاهیجان و سیاهکل×
۱۱سکوتلنگرود
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان لرستان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱سید محمد خان بیرانوندیبهزاد مومنی مقدمخرم آباد××
۲دکترچراغیپل دختر×
۳دکتر ابوالفتحیدکتر روح بخشیانبروجرد××
۴داراب گنجی۱۲۵۴الیگودرز×
۵سکوتدلفان و سلسله
۶سکوتدرود و ازنا
۷سکوتکوهدشت
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مازندران
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱علی اصغر یوسف نژادمحمد دامادی۱۲۹۲۱۲۵۷ساری××
۲سید احمد میری قلعه سری۱۲۶۲بهشهر و نکا×
۳سکوتمحمود آباد و نور
۴شریعت نژادرامسر و تنکابن×
۵دکتر علی نجفیدکترقاسم زادهبابل××
۶عبدااه رضیانحسینیقائم شهر××
۷سکوتآمل
۸سکوتبابلسر و فریدونکنار
۹سکوتنوشهر و چالوس
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مرکزی
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱داوود نعیمیسید مهدی مقدسی۱۵۶۷۱۵۲۵اراک کمیجان و خنداب××
۲علی ابراهیمی۱۲۱۴شازند×
۳دکتر مطلبیخمین×
۴سکوتتفرش و آشتیان
۵سکوتساوه و زرندیه
۶سکوتمحلات و دلیجان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان هرمزگان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱مصطفی ذوالقدر۱۲۱۶میناب ، رودان جاسک و سیریک×
۲سکوتبندر عباس،قشم ،      ابو موسی ،حاجی آباد خمیر
۳خالد زمزم نژادلنگه و بستک و پارسیان و کیش×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان همدان
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱علی اسدیمرتضی حسنی حلم۱۲۴۱۱۲۷۹همدان××
۲محمد کاظمیعلیرضا امامی۱۴۲۴۱۲۴۶ملایر××
۳مفتح۱۲۶۸تویسرکان×
۴علی یعغوبیبهار و کبودرآهنگ×
۵حسن لطفیرزن×
۶سلگی۱۲۴۶نهاوند×
۷سکوتاسد آباد
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان یزد
ردیفنام و نام خانوادگیکد داوطلبینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱سید ابولفضل موسوی بیوکییزد×
۲محمد رضا تابش۱۲۱۵اردکان×
۳دکتر کمال دهقانی فیروز آبادیمیبد×
۴دکتر علیرضا زارع بیدکیمهریز و بافق و…. ابرکوه و خاتم×

*کارگروه استان های شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن