بیانیه استدلال ۷۵۴ استاد دانشگاه برای شرکت فعالانه در انتخابات

تعداد ۷۵۴ نفر از استادان دانشگاهی با صدور بیانیه‌ی مشترکی در ضرورت شرکت فعالانه در انتخابات، تاکید کردند: شاید بتوان ادعا کرد که جامعه ما با عدم مشارکت مؤثرتر خود در چهار سال قبل مسبب بسیاری از این مشکلات و معضلات شد و هزینه اصلی را خود پرداخته است.

متن این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته، به همراه اسامی امضا کنندگان در پی می‌آید:

انتخابات فرصتی تاریخی است که همه افراد ملت صرف نظر از موقعیت، مقام، شهرت و هر برتری دیگری نسبت به یکدیگر می توانند بطور مؤثر در مورد مسائل سیاسی کشور اظهار نظر نمایند. استفاده از چنین فرصتی بصورت دوره ای ممکن است و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یکبار پیش می آید. کاملاً قابل تصور است که اگر در دوره قبل، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشارکت مؤثرتری صورت می گرفت ترکیب مجلس بسیار متفاوت می گشت.

اگر مشارکت مؤثرتری صورت می گرفت، چهار سال گذشته قطعاً رنگ و بوی دیگری می داشت. شاید آقاي دکتر فرجی دانا وزیر شایسته وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، استیضاح نمی‌شد یا اینکه از همان ابتدا کاندیدای اولیه این وزارت، آقاي دکتر میلی منفرد رأی اعتماد می گرفت و شاید هم آقاي دکتر توفیقی که به زعم اکثریت جامعه علمی مناسب ترین شخصیت علمی برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری محسوب می شد به مجلس معرفی می گردید و رأی اعتماد می گرفت.

لذا شاید بتوان ادعا کرد که جامعه ما با عدم مشارکت مؤثرتر خود در چهار سال قبل مسبب بسیاری از این مشکلات و معضلات شد و هزینه اصلی را خود پرداخته است.

همیشه در هر عرصه انتخاباتی می توان حق انتخاب داشت. بین خوب و خوب تر یا بد و بدتر همیشه می توان انتخاب کرد. سوزاندن فرصت انتخابات و عدم شرکت مؤثر به معنی افسوس خوردن طی دوره آینده است.

ممکن است حق انتخاب ما محدود شود یا ایده‌آل نباشد، ممکن است حتی همه افراد مورد نظر ما رد صلاحیت شده باشند، اما هیچکس حق انتخاب را از ما نمی گیرد جز خود ما. این یک فرصت است که نباید از دست برود. رأی ما در هر صورتی تعیین کننده است.

ما نمایندگانی می‌خواهیم که صداقت داشته باشند، متدین باشند، ملی فکر کنند و به مردم خود خدمت کنند.

ما نمایندگانی می‌خواهیم که کمتر در بند پول، شهرت، مقام و موقعیت خود باشند.

ما نمایندگانی شجاع، پاسخگو، پرسشگر، اندیشمند، دلسوز، وفادار به نظام، آینده نگر و درستکار می خواهیم.

ما نمایندگانی مستقل، اخلاق مدار، مردم دوست و وزین می‌خواهیم.

اگر چنین است باید برای آن تلاش کنیم. مشارکت مؤثر در انتخابات فرایند مردم سالاری را ارتقاء می دهد و برعکس عدم مشارکت فعال باعث تنزل آن می شود.

ما استادان دانشگاهی برای رسیدن به جامعه‌ای آرام، صلح دوست، درستکار، پیشرفته، مدرن، ثروتمند، مرفه، آزادیخواه، مترقی و اخلاق مدار مشارکت فعال همه اقشار کشور را در انتخابات پیش رو توصیه می‌کنیم.

 

اسامی استادان دانشگاهی امضا کنندهی بیانیه:

 

رديف نامنام خانوادگيدانشگاه
۱دکترفضل اللهافرازپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
۲دکترنیره اعظمخوش خلق سیماپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
۳دکترمحمد رضاغفاریپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
۴دکتربهزادقره یاضیپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
۵دکترپریساکوبازپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
۶دکتربابکناخداپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
۷دکترشادیبلوریانپژوهشکده علوم و فناوري جهاد دانشگاهي
۸دکترمحمدتاتارپژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
۹دکترمحمد کاظمجعفری ممقانیپژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
۱۰دکترمحسنغفوري آشتيانيپژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
۱۱دکترمحسنکماليانپژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
۱۲دکترمحمدمختاریپژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
۱۳دکترمجیدمعهودپژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
۱۴دکترمحمدسالارکسراييپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
۱۵دکترمحمدسالاركسراييپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۶دکترالهامملك زادهپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۷دکتراحدنويديپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۱۸دکتراحدنويديپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۱۹دکترمحمد رضازمانيپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري
۲۰دکترمحمدابوالحسنیدانشگاه اراک
۲۱دکترکیواناحسانیدانشگاه اراک
۲۲دکترعلیرضاآذربختدانشگاه اراک
۲۳دکترحسینحسن نژاددانشگاه اراک
۲۴دکترسیدمحمدحسینیدانشگاه اراک
۲۵دکتررضاداورنژاددانشگاه اراک
۲۶دکترحميدرضادولت آباديدانشگاه اراک
۲۷دکترامينرحيميدانشگاه اراک
۲۸دکترمجیدزارع زادهدانشگاه اراک
۲۹دکترموسيسلگيدانشگاه اراک
۳۰دکترحسینصالحی ارجمنددانشگاه اراک
۳۱دکترقاسمعیسی آبادیدانشگاه اراک
۳۲دکترعلیرضافضلعلیدانشگاه اراک
۳۳دکترسعيدلمانیدانشگاه اراک
۳۴دکترکاظممطهریدانشگاه اراک
۳۵دکتراحمدتقوایی پوردانشگاه اراک (باز نشسته)
۳۶مهندسحمیدرضاآریانپوردانشگاه اردکان
۳۷دکترالهامصالحیدانشگاه اردکان
۳۸دکترحسننقی زادهدانشگاه اردکان
۳۹دکتر مرتضيبهرامدانشگاه اروميه
۴۰دکترآرشثباتیاندانشگاه ارومیه
۴۱دکترناصرآقدانشگاه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
۴۲دکترشهروزابراهیمیدانشگاه اصفهان
۴۳دکترعلي اكبراحسان پوردانشگاه اصفهان
۴۴دکترنعمت الهاكبريدانشگاه اصفهان
۴۵دکترمحمدرضاايرواني محمدآباديدانشگاه اصفهان
۴۶دکترنصرالهایران‌پناهدانشگاه اصفهان
۴۷دکترآرمینبهرامیاندانشگاه اصفهان
۴۸دکترامیرمسعودشهرام نیادانشگاه اصفهان
۴۹دکترنرگسگنجیدانشگاه اصفهان
۵۰دکترزهرهخسرويدانشگاه الزهرا
۵۱دکترامیرحسینفتح اللهيدانشگاه الزهرا
۵۲دکترکاووسسید امامیدانشگاه امام صادق
۵۳دکترمهرشادبراریدانشگاه ايلام
۵۴دکترعلیمهدویدانشگاه ايلام
۵۵دکترآرمانرستم زاددانشگاه ایلام
۵۶دکتررضارضازادهدانشگاه ایلام
۵۷دکترحسنسلطانی کوهبنانیدانشگاه ایلام
۵۸دکترهدایتعلیورهرامدانشگاه ایلام
۵۹دکترمحمد رضاقنبریدانشگاه آزاد اسلامي – واحد گرمسار
۶۰دکترشاهرخسرخ خواهدانشگاه آزاد اسلامي كرج
۶۱دکترمحمدشریفشاهیدانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
۶۲دکترحسنمحدثی گیلواییدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
۶۳دکترفروغاحراریدانشگاه آزاد اسلامی – كسرى رامسر
۶۴دکترحمیدرضاخاتمیدانشگاه آزاد اسلامی -کرج
۶۵دکترعلیرضاکاظمی زادهدانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۶۶دکتررضارؤفیدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
۶۷دکترمهدیالیاسی یگانهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
۶۸دکتررضاسلیمانی افخمدانشگاه آزاد تهران مرکز
۶۹دکترمصطفیحسامیدانشگاه آزاد تویسرکان
۷۰دکترمحمدحکمتیدانشگاه آزاد تویسرکان
۷۱دکترمحمدسلیمانیاندانشگاه آزاد تویسرکان
۷۲دکترمسعودسپهردانشگاه آزاد شیراز آگدر نروژ
۷۳دکترعبدالرسولخليليدانشگاه آزاد واحد تهران مركز
۷۴دکتر  مرتضیالماسيدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات – تهران
۷۵دکترعليصارميدانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران
۷۶دکترعلی اصغربهاریدانشگاه بوعلي سينا همدان
۷۷دکترمهدیبیاتدانشگاه بوعلي سينا همدان
۷۸دکترحسینعلیترکمانیدانشگاه بوعلي سينا همدان
۷۹دکترغلامحسینمجذوبیدانشگاه بوعلي سينا همدان
۸۰دکترداودنخمت الهیدانشگاه بوعلي سينا همدان
۸۱دکتررحمنسیفیدانشگاه بوعلی سینا همدان
۸۲دکترعلیعلوی نیادانشگاه بوعلی سینا همدان
۸۳دکترسیدیوسفاحمدي بروغنيدانشگاه بيرجند
۸۴دکترامیرحسناسعدیاندانشگاه بيرجند
۸۵دکترسعیدايل بيگيدانشگاه بيرجند
۸۶دکترمحمدرضاآقاابراهیمیدانشگاه بيرجند
۸۷دکترمحسنآیتیدانشگاه بيرجند
۸۸دکترصادقپاسباندانشگاه بيرجند
۸۹دکترمجیدجامی الاحمدیدانشگاه بيرجند
۹۰مهندساحمدحاجی زادهدانشگاه بيرجند
۹۱دکتراحمدخامساندانشگاه بيرجند
۹۲دکترمحسنخطیبی نیادانشگاه بيرجند
۹۳دکترخلیلخلیلیدانشگاه بيرجند
۹۴دکترسیدمهدیرحيميدانشگاه بيرجند
۹۵دکترمجیدرضائیدانشگاه بيرجند
۹۶دکترسعیدرهنمادانشگاه بيرجند
۹۷دکترهادیسریردانشگاه بيرجند
۹۸دکترمحمدسعادتیدانشگاه بيرجند
۹۹دکترمحمدرضاسعيد افخم شعرادانشگاه بيرجند
۱۰۰دکترمحمدضابطدانشگاه بيرجند
۱۰۱دکترسیداحسانغیاثیدانشگاه بيرجند
۱۰۲دکترعلیرضافرخیدانشگاه بيرجند
۱۰۳دکترمرتضیقایدیدانشگاه بيرجند
۱۰۴دکترحمیدرضاقربانیدانشگاه بيرجند
۱۰۵دکتراسدا..محمود زاده وزیریدانشگاه بيرجند
۱۰۶دکترحمیدرضانجفیدانشگاه بيرجند
۱۰۷دکترناصرولی پور مطلقدانشگاه بيرجند
۱۰۸دکترمسعودالبرزی ورکیدانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
۱۰۹دکترزینبترابی پلت کلهدانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
۱۱۰دکترمسعودرجبيدانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
۱۱۱دکترصفرفضلیدانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
۱۱۲دکترمحمد یاقرمیرزایی حصاریاندانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
۱۱۳دکترمرادراهداريدانشگاه پيام نور
۱۱۴دکترمحمد رضارنجبرفلاحدانشگاه پيام نور
۱۱۵دکترسهیلاروشن ضمیردانشگاه پيام نور
۱۱۶دکترصفيهصوفياندانشگاه پيام نور
۱۱۷دکتربهروزقرنی آرانیدانشگاه پيام نور
۱۱۸دکترمسلممحمدی سلیمانیدانشگاه پيام نور
۱۱۹دکترعبدالعلیمنصفدانشگاه پيام نور
۱۲۰دکترفاروقنعمتیدانشگاه پيام نور
۱۲۱دکترمحسنافتادهدانشگاه پيام نور اصفهان
۱۲۲دکترقدیرفیروزنیادانشگاه پيام نور تهران
۱۲۳دکترمینوامینی میلانیدانشگاه پیام نور- تهران غرب
۱۲۴دکترعلیرضامحدثی زرندیدانشگاه پیام نور استان کرمان
۱۲۵دکترقاسمفروزانیدانشگاه پیام نور مرکز شیراز
۱۲۶دکترحسینرحیمیدانشگاه پیام نور مشهد
۱۲۷دکترعلی رضاآزادیدانشگاه تبريز
۱۲۸دکترابراهیمشعاریان ستاریدانشگاه تبريز
۱۲۹دکترفیروزمحمودیدانشگاه تبريز
۱۳۰دکترمحمدباقربهشتیدانشگاه تبریز
۱۳۱دکترحسیندقیق کیادانشگاه تبریز
۱۳۲دکترشاهپورسعیدیاندانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
۱۳۳دکترابراهیمفولادونددانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
۱۳۴دکترعلیرضاولی زادهدانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
۱۳۵دکترعلی رضاگنجوئیدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته- پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
۱۳۶دکتراحسانابراهیم نیا بجستاندانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
۱۳۷دکترمحمدرضاسپهونددانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
۱۳۸دکترنصورباقریدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۳۹دکترفريدهحميديدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۴۰دکترعلی اصغرخلاقیدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۴۱دکترسعیدغفارپور جهرميدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۴۲دکترافشینکازرونیدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۴۳دکترعلیميرمحمديدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۴۴دکترعلیمیرمحمدیدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۴۵دکترمحمد حسنيزدي زادهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
۱۴۶دکترحسیناعتمادیدانشگاه تربيت مدرس
۱۴۷دکتر عبدالرضا رکن الدينافتخاريدانشگاه تربيت مدرس
۱۴۸دکترمحمداقدسیدانشگاه تربيت مدرس
۱۴۹دکترمحمد تقياکبريدانشگاه تربيت مدرس
۱۵۰دکترفتح الهاميدانشگاه تربيت مدرس
۱۵۱دکتراحمدرضابهرامیاندانشگاه تربيت مدرس
۱۵۲دکترغلامرضاپزشكي راددانشگاه تربيت مدرس
۱۵۳دکترمحمدتقي خانيدانشگاه تربيت مدرس
۱۵۴دکترمختارجلالی جواراندانشگاه تربيت مدرس
۱۵۵دکترسهرابحاجي زادهدانشگاه تربيت مدرس
۱۵۶دکترمحمدهاديخوش تقاضادانشگاه تربيت مدرس
۱۵۷دکترمحمد جوادرساییدانشگاه تربيت مدرس
۱۵۸دکتربهرامسحابیدانشگاه تربيت مدرس
۱۵۹دکترمحمودصفارزادهدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۰دکترپرویزعبدالملکيدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۱دکترسید محمودقاسمپوریدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۲دکتربهزادقديري دهکرديدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۳دکترکامرانگشتاسبيدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۴دکترمحسنمحمد زاده دروديدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۵دکترسيد ابوالقاسممرتضوىدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۶دکترمحمدکاظممروج فرشیدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۷دکترسعیدمريددانشگاه تربيت مدرس
۱۶۸دکترابوالفضلمشکینیدانشگاه تربيت مدرس
۱۶۹دکترمحمد جعفرملکوتیدانشگاه تربيت مدرس
۱۷۰دکترمحمد جوادمنعمدانشگاه تربيت مدرس
۱۷۱دکترمحمودمهرمحمدیدانشگاه تربيت مدرس
۱۷۲دکترسیدجوادمولیدانشگاه تربيت مدرس
۱۷۳دکترعليرضاناصريدانشگاه تربيت مدرس
۱۷۴دکترکیومرثمظاهریدانشگاه تربیت مدرس
۱۷۵دکترحسينعليابراهيم زاده موسويدانشگاه تهران
۱۷۶دکترکارنابري نيادانشگاه تهران
۱۷۷دکترسید رحیمابوالحسنیدانشگاه تهران
۱۷۸دکترمحمدرضااحمديدانشگاه تهران
۱۷۹دکترمحمدعلياخواندانشگاه تهران
۱۸۰دکترمسعوداسدپوردانشگاه تهران
۱۸۱دکترمهدياشجعيدانشگاه تهران
۱۸۲دکترعلیافضلي کوشادانشگاه تهران
۱۸۳دکترغلامرضااکرميدانشگاه تهران
۱۸۴دکترمسعودامامیدانشگاه تهران
۱۸۵دکترابراهیمامیری تکلدانیدانشگاه تهران
۱۸۶دکترحشمت الهامینیاندانشگاه تهران
۱۸۷دکتر پرويزايران نژاددانشگاه تهران
۱۸۸دکترحسينآذرنيونددانشگاه تهران
۱۸۹دکترعليرضاآراييدانشگاه تهران
۱۹۰دکتراحمدعلیآمادهدانشگاه تهران
۱۹۱دکترخسروباقري نوع پرستدانشگاه تهران
۱۹۲دکترجلالبختیاریدانشگاه تهران
۱۹۳دکترسيد عليبدريدانشگاه تهران
۱۹۴دکترمحمد عليبني هاشميدانشگاه تهران
۱۹۵دکترفریبابهرامیدانشگاه تهران
۱۹۶دکترعلیبیاتدانشگاه تهران
۱۹۷دکترحسنپرواندانشگاه تهران
۱۹۸دکترمحمد حسنپنجه شاهیدانشگاه تهران
۱۹۹دکترمحمد حسنپيش بيندانشگاه تهران
۲۰۰دکتراحمد رضاپيش بيندانشگاه تهران
۲۰۱دکترسید مصطفیپيغمبريدانشگاه تهران
۲۰۲دکترمسعودتابشدانشگاه تهران
۲۰۳دکترمحمد رضاتخشيددانشگاه تهران
۲۰۴دکترفرحنازتقویدانشگاه تهران
۲۰۵دکترفتانهتقی یارهدانشگاه تهران
۲۰۶دکترحميدرضاجعفريدانشگاه تهران
۲۰۷دکتراحمدجعفريدانشگاه تهران
۲۰۸دکترغلامرضاجندقیدانشگاه تهران
۲۰۹دکترمحمدرضاحاتميدانشگاه تهران
۲۱۰دکتراحمدحاجی نژاددانشگاه تهران
۲۱۱دکترمحمد رضاحائری یزدیدانشگاه تهران
۲۱۲دکترسعیدحبیبادانشگاه تهران
۲۱۳دکترالههحجازي موغاريدانشگاه تهران
۲۱۴دکترمحمد جعفرحداددانشگاه تهران
۲۱۵دکترمحمدحسن زادهدانشگاه تهران
۲۱۶دکترعباسعلیخدادادیدانشگاه تهران
۲۱۷دکترعلی اصغرخدایاریدانشگاه تهران
۲۱۸دکترعليرضاخسرويدانشگاه تهران
۲۱۹دکترعلیدرزیدانشگاه تهران
۲۲۰دکترعلیرضادهقاندانشگاه تهران
۲۲۱دکترمحرمدولتشاهی پیروزدانشگاه تهران
۲۲۲دکترجعفرراثي زادهدانشگاه تهران
۲۲۳دکترمحمد علیراددانشگاه تهران
۲۲۴دکترعباسراستگودانشگاه تهران
۲۲۵دکترجلیلراشد محصلدانشگاه تهران
۲۲۶دکترمحمدرحيمياندانشگاه تهران
۲۲۷دکترمحمد حسنرحيمياندانشگاه تهران
۲۲۸دکترجعفررزمیدانشگاه تهران
۲۲۹دکترمحمدرضارساییدانشگاه تهران
۲۳۰دکترناصررضائیدانشگاه تهران
۲۳۱دکتررحیمزارع نهنديدانشگاه تهران
۲۳۲دکترسیدمهدیزهراييدانشگاه تهران
۲۳۳دکترتقيزهرايي صالحيدانشگاه تهران
۲۳۴دکترسید کمال الدینستاره داندانشگاه تهران
۲۳۵دکتراحمدسدیدخویدانشگاه تهران
۲۳۶دکترناصرسلطانيدانشگاه تهران
۲۳۷دکترحمیدسلطانیان زادهدانشگاه تهران
۲۳۸دکترکاظمسید امامیدانشگاه تهران
۲۳۹دکترسید ضیاالدینشفائی تنکابنیدانشگاه تهران
۲۴۰دکترمحمدشکرچي زادهدانشگاه تهران
۲۴۱دکترحامدشکوري گنجويدانشگاه تهران
۲۴۲دکتر صمدشيخانيدانشگاه تهران
۲۴۳دکترکیوانصادقيدانشگاه تهران
۲۴۴دکترگودرزصادقی هشجیندانشگاه تهران
۲۴۵دکترمحمودصارميدانشگاه تهران
۲۴۶مهندس عبدالرحيمصالحيدانشگاه تهران
۲۴۷دکترحسنصالحي فتح آباديدانشگاه تهران
۲۴۸دکترافسانهصدردانشگاه تهران
۲۴۹دکترمسعودطالب خان گروسیدانشگاه تهران
۲۵۰دکترخلیلطالبی جهرمیدانشگاه تهران
۲۵۱دکتراحمدطباطبايي فردانشگاه تهران
۲۵۲دکترغلامرضاظريفيان شفيعيدانشگاه تهران
۲۵۳دکترمرتضیعادلدانشگاه تهران
۲۵۴دکتراحمدعاشوریدانشگاه تهران
۲۵۵دکترجعفرعبادىدانشگاه تهران
۲۵۶دکترحسينعباسي نژاددانشگاه تهران
۲۵۷دکترغلامرضاعبداله پوردانشگاه تهران
۲۵۸دکترغلامرضافدائیدانشگاه تهران
۲۵۹دکترحسنفرهنگیدانشگاه تهران
۲۶۰دکترجوادفرهوديدانشگاه تهران
۲۶۱دکترجوادفيضدانشگاه تهران
۲۶۲دکترسید فریدقادریدانشگاه تهران
۲۶۳دکترحمید رضاقاسمی منفرد راددانشگاه تهران
۲۶۴دکترابراهیمقاسمی نژاددانشگاه تهران
۲۶۵دکترمحمدقمبریدانشگاه تهران
۲۶۶دکترداودكريمي دستجرديدانشگاه تهران
۲۶۷دکترابوالفضلکامکاردانشگاه تهران
۲۶۸دکتررضاکراچياندانشگاه تهران
۲۶۹دکترعباسکرامتیدانشگاه تهران
۲۷۰دکترمحمد رضاکردیدانشگاه تهران
۲۷۱دکتراصغرکفشچیان مقدمدانشگاه تهران
۲۷۲دکترفرشادکوثريدانشگاه تهران
۲۷۳دکترالههکولاییدانشگاه تهران
۲۷۴دکترعباس علیگایینیدانشگاه تهران
۲۷۵دکترامیرمانياندانشگاه تهران
۲۷۶دکترمحمدمحجوبدانشگاه تهران
۲۷۷دکترعلیمحقردانشگاه تهران
۲۷۸دکترحسينمحمديدانشگاه تهران
۲۷۹دکترسهیلمحمدی توچائيدانشگاه تهران
۲۸۰دکتررضامحمودیدانشگاه تهران
۲۸۱دکترمجیدمرادیدانشگاه تهران
۲۸۲دکترمحمدمرادی شهربابکدانشگاه تهران
۲۸۳دکترصديقهمسائلیدانشگاه تهران
۲۸۴دکتربهزادمشیریدانشگاه تهران
۲۸۵دکترابوالفضلمعصومیدانشگاه تهران
۲۸۶دکترحسینمعماریاندانشگاه تهران
۲۸۷دکترعلیمقاریدانشگاه تهران
۲۸۸دکترمسعودمنتظری نمیندانشگاه تهران
۲۸۹دکترمسعودمهجورشفیعیدانشگاه تهران
۲۹۰دکترمیثمموساِییدانشگاه تهران
۲۹۱دکترمحمودموسوی مشهدیدانشگاه تهران
۲۹۲دکترمحمدموسی خانیدانشگاه تهران
۲۹۳دکترسیدرضامیرائی آشتیانیدانشگاه تهران
۲۹۴دکترسید سعیدمیرزرگردانشگاه تهران
۲۹۵دکترسید جوادمیریدانشگاه تهران
۲۹۶دکترسعیدنادراصفهانيدانشگاه تهران
۲۹۷دکترمحمدحسنناييدانشگاه تهران
۲۹۸دکترمجیدنبی بیدهندیدانشگاه تهران
۲۹۹دکتراردشیرنجاتیدانشگاه تهران
۳۰۰دکترعلی محمدنظریدانشگاه تهران
۳۰۱دکترمحمدرضانیک بختدانشگاه تهران
۳۰۲دکترناصرهادياندانشگاه تهران
۳۰۳دکترعلی محمدهادياندانشگاه تهران
۳۰۴دکترمهديوصفي مرنديدانشگاه تهران
۳۰۵دکترپرویزجبه دار مارالانیدانشگاه تهران  (چهرۀ ماندگار)
۳۰۶دکترعباسگرامیدانشگاه تهران (باز نشسته)
۳۰۷دکترسهرابحجامدانشگاه تهران (بازنشسته)
۳۰۸دکترحسنباقری نیادانشگاه حکيم سبزواري
۳۰۹دکترسعیدعنبرستانیدانشگاه خاوران مشهد
۳۱۰دکتراحمدشیرزادیدانشگاه خليج فارس
۳۱۱دکترمهردادکارواندانشگاه خليج فارس
۳۱۲دکترعبدالمجیدمصلحدانشگاه خليج فارس
۳۱۳دکترحسیناسکندریدانشگاه خليج فارس بوشهر
۳۱۴دکترسعیدطهماسبیدانشگاه خليج فارس بوشهر
۳۱۵دکترعلیرضاعطاییدانشگاه خليج فارس بوشهر
۳۱۶دکترمهدیمحمديدانشگاه خليج فارس بوشهر
۳۱۷دکترمحمودنفیسی بهابادیدانشگاه خليج فارس بوشهر
۳۱۸دکترعزیزاللهتاجیک اسمعیلیدانشگاه خوارزمي
۳۱۹دکترفاطمهجواهریدانشگاه خوارزمي
۳۲۰دکتربیژنزارعدانشگاه خوارزمي
۳۲۱دکترسیدحسینسراج زادهدانشگاه خوارزمي
۳۲۲دکترمجيدعلي عسگريدانشگاه خوارزمي
۳۲۳دکترجعفركيوانيدانشگاه خوارزمي
۳۲۴دکترعلیرضامراديدانشگاه خوارزمي
۳۲۵دکترمحمد حسینمشهدی زاده اردکانیدانشگاه خوارزمي
۳۲۶دکترمرتضيمنطقيدانشگاه خوارزمي
۳۲۷دکترجعفرحسنیدانشگاه خوارزمی
۳۲۸دکترمحمد نقیفراهانیدانشگاه خوارزمی
۳۲۹دکترمرادکاویانی راددانشگاه خوارزمی
۳۳۰دکترمحمد حسینکریمدانشگاه خوارزمی تهران
۳۳۱دکترسید ناصرهاشميدانشگاه دامغان
۳۳۲دکترعبدالحسینمحمدرحیمیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۳۳۳دکتررمضانعلیابوزادهدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۳۴دکترمجتبیاحمديدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۳۵دکترحسناکرمیدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۳۶دکترعلیامیریدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۳۷دکترمحمد وحیدتکوکدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۳۸دکترايرججباریدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۳۹دکترسليمانخزاييدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۰دکترجهانگیرخزائیدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۱دکترمحمدتقیدرویشیدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۲دکترعلیسلیمیدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۳دکترناهیدشاه آبادیدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۴دکترجلیلصحراییدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۵دکترعلیقشقاییدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۶دکترحامدکرمی شبانکارهدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۷دکترفرخکفیل زادهدانشگاه رازي (کرمانشاه)
۳۴۸دکترمحرماسلامیدانشگاه زنجان
۳۴۹دکترمحسنکلانتريدانشگاه زنجان
۳۵۰دکترخسروکمالیدانشگاه زنجان
۳۵۱دکترفرهادبراتیدانشگاه سلمان فارسی کازرون
۳۵۲دکترعلیحاتمیدانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۵۳دکترفرامرزسابقیدانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۵۴دکترعلیرضاسبحانیدانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۵۵دکترمریمشعبانزادهدانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۵۶دکتریحییکاظميدانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۵۷دکترعلی اصغرمریدی فریمانیدانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۵۸دکترمهدیمقرنسیدانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۵۹دکترولیمهدی نژاددانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۶۰دکترایوذرپایداردانشگاه سیستان و بلوچستان
۳۶۱دکترعلیرضاحیدرزادگاندانشگاه سیستان و بلوچستان
۳۶۲دکتربابکسیفدانشگاه شاهد
۳۶۳دکترمحسنعابديدانشگاه شاهد
۳۶۴دکترمحمد حسنقوسيان مقدمدانشگاه شاهد
۳۶۵دکترعلاءالدینکردنائیجدانشگاه شاهد
۳۶۶دکترمهدیایرانمنشدانشگاه شاهرود
۳۶۷دکتررمضانرمضانی اومالیدانشگاه شاهرود
۳۶۸دکترمحمدرضااصلانيدانشگاه شهرکرد
۳۶۹دکتردکتر احمداميندانشگاه شهرکرد
۳۷۰دکترفایزرئیسیدانشگاه شهرکرد
۳۷۱دکترسیدعطاءاللهسینائیدانشگاه شهرکرد
۳۷۲دکتربهزادقربانیدانشگاه شهرکرد
۳۷۳دکترغلامعباسبارانیدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۷۴دکتروحیدرضاجلالیدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۷۵دکترحسنحاجی امین شیرازیدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۷۶دکترعلیرضاسعيديدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۷۷دکترمحسنشمسیدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۷۸دکترفرامرزصادقیدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۷۹دکترسیامکطالبیدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۸۰دکتراعظمماهانی پوردانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۸۱دکترعلیمصطفویدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۸۲دکترعلي اصغرياري اصطهباناتيدانشگاه شهيد باهنر كرمان
۳۸۳دکترامیرفاضلدانشگاه شهيد باهنر كرمان – مجتمع آموزش عالی بافت
۳۸۴دکترسید احمدعطاييدانشگاه شهيد باهنر کرمان
۳۸۵دکترمحمد رضاآقامحمدیدانشگاه شهيد بهشتي
۳۸۶دکترفرحترکمنی آذردانشگاه شهيد بهشتي
۳۸۷دکترقاسمجابری پوردانشگاه شهيد بهشتي
۳۸۸دکترفرهادحق جودانشگاه شهيد بهشتي
۳۸۹دکترفرهادخلتدانشگاه شهيد بهشتي
۳۹۰دکترمحمدفاضليدانشگاه شهيد بهشتي
۳۹۱دکترزهراگويادانشگاه شهيد بهشتي
۳۹۲دکترسید جوادآقاجریدانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۹۳دکتر عبدالهپارسادانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۹۴دکترجهان میرپيش بيندانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۹۵دکترعلی اصغرسراجدانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۹۶دکترمسعودصفايي مقدمدانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۹۷دکترمحسنصنیعیدانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۹۸دکترعبدالحسینفرج پهلودانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۹۹دکترحسنفروغیدانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۰۰دکترعلی رضاقدردان مشهديدانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۰۱دکترمهدیقمشیدانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۰۲دکترکریملویمی مطلقدانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۰۳دکترسید محمد حسنمرتضویدانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۰۴دکترسید منصورمرعشیدانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۰۵دکترنورالهمعلمیدانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۰۶دکترمحمدرحیماحمديدانشگاه شيراز
۴۰۷دکترمصطفياخلاقيدانشگاه شيراز
۴۰۸دکترمحمد هادیاسکندریدانشگاه شيراز
۴۰۹دکترعبدالعزیزافلاک سیردانشگاه شيراز
۴۱۰دکترمحمودبحرانيدانشگاه شيراز
۴۱۱دکترمحمدرضابناندانشگاه شيراز
۴۱۲دکترسید محسنتقویدانشگاه شيراز
۴۱۳دکترکمالجانقرباندانشگاه شيراز
۴۱۴دکتربهرامجوکاردانشگاه شيراز
۴۱۵دکترعلی مرادحسن لیدانشگاه شيراز
۴۱۶دکترعلیرضاذوالقدر اصليدانشگاه شيراز
۴۱۷دکترمحمدزارعدانشگاه شيراز
۴۱۸دکترصابرصادقیدانشگاه شيراز
۴۱۹دکترسيد علي اکبرصفويدانشگاه شيراز
۴۲۰دکترمحمد جوادعابدینیدانشگاه شيراز
۴۲۱دکترعبدالعزیزعبدالهيدانشگاه شيراز
۴۲۲دکترغریبفاضل نیادانشگاه شيراز
۴۲۳دکترابراهیمفرجاهدانشگاه شيراز
۴۲۴دکترسيد حبيبفيروزابادىدانشگاه شيراز
۴۲۵دکترگلنارقلعه خانیدانشگاه شيراز
۴۲۶دکترمحمودکريميدانشگاه شيراز
۴۲۷دکترمرتضیلطيفياندانشگاه شيراز
۴۲۸دکترسید محمد جعفرناظم الساداتدانشگاه شيراز
۴۲۹دکترسید مهدینصیریدانشگاه شيراز
۴۳۰دکترمهدیاسکروچیدانشگاه شیراز
۴۳۱دکترسید احمدانواردانشگاه شیراز
۴۳۲دکتراحمدپیروزمنددانشگاه شیراز
۴۳۳دکترمسعودحسینچاریدانشگاه شیراز
۴۳۴دکترکاووسخورشيدياندانشگاه شیراز
۴۳۵دکترسیدمحمدعلیزمردیاندانشگاه شیراز
۴۳۶دکترحبیب الهعبیریدانشگاه شیراز
۴۳۷دکترشاهرخمحمدبیگیدانشگاه شیراز
۴۳۸دکترمحمودیعقوبیدانشگاه شیراز
۴۳۹دکترمحمد حسنمحقق معیندانشگاه صدرا
۴۴۰دکترعبدالرضانکوئیدانشگاه صنعتي  شيراز
۴۴۱دکترعارفعليپوردانشگاه صنعتي اروميه
۴۴۲دکتربهروزارباب شیرانیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۴۳دکترسید فخرالدیناشرفی زادهدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۴۴دکترکیواناصغريدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۴۵دکترامیرمظفرامينيدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۴۶دکترعلی اصغرانصافیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۴۷دکترحسینایزداندانشگاه صنعتي اصفهان
۴۴۸دکتر مهديبرنجکوبدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۴۹دکترمحمد کریمبیرامیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۰دکتراحمدرضاپيشه وردانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۱دکتررضاجعفریدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۲دکترمحمدرضاچمنيدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۳دکترسید عبدالکریمحسینیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۴دکترعلیدادخواهدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۵دکترسید محمددخيل علياندانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۶دکترعلی محمددوست حسينيدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۷مهندسیداللهذاكريدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۸دکترغلامعلیرئيسي اردليدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۵۹دکترعلیزينل همدانيدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۰دکترسعیدسلطانيدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۱دکترسید مسعودسیدیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۲دکترابراهيمشيرانيدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۳دکترمرتضیصادقیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۴دکترعلی اکبرعالم رجبیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۵دکترفرهادفضیلهدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۶دکترسید حسنقاضی عسکردانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۷دکترمهدیقيصريدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۸دکترمهدیکشمیریدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۶۹دکترمحمد رضامصدقیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۷۰دکترامین اللهمعصوميدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۷۱دکترحميدرضاميرداماديدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۷۲دکترآقافخرميرلوحي فلاورجانيدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۷۳دکتراقافخرمیرلوحی فلاورجانیدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۷۴دکتربهزادنیرومنددانشگاه صنعتي اصفهان
۴۷۵دکترناصرهمدميدانشگاه صنعتي اصفهان
۴۷۶دکترمصطفیکريميان اقبالدانشگاه صنعتي اصفهان (انتقال)
۴۷۷دکتر محسناعتمادی عیدگاهیدانشگاه صنعتي اصفهان (بازنشسته)
۴۷۸دکترسيد محمد حسينكريمياندانشگاه صنعتي اميركبير
۴۷۹دکترمحمدرضااسلامی خوزانیدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۰دکترعلی اصغراصغریان جدیدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۱دکترسید حسینامیرشاهیدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۲دکترناصربروجردیاندانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۳دکتربابکبنکدارپوردانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۴دکتربهروزبیدآباددانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۵دکتراحدتوکلیدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۶دکترمحمدحقيقت کيشدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۷دکترعلیخداييدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۸دکترعلیرضاخسرویدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۸۹دکترفرهادرحمتیدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۰دکترحسینسالاری راددانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۱دکترمحمدمهدیسالاری راددانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۲دکترحسنطاهري قزوينيدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۳دکترحسنطاهریدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۴دکترعباسعباسيدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۵دکترسید حمیدفتحیدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۶دکتراحمدفهیمی فردانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۷دکترمنصورهقنبرافجهدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۸دکترعلیمحدثدانشگاه صنعتي اميرکبير
۴۹۹دکترابوالقاسممسگرپور طوسيدانشگاه صنعتي اميرکبير
۵۰۰دکترمجتبیمظفریدانشگاه صنعتي اميرکبير
۵۰۱دکترسیدمحمدموسوی خوییدانشگاه صنعتي اميرکبير
۵۰۲دکترمرتضیمیرمحمدرضاییدانشگاه صنعتي اميرکبير
۵۰۳دکتراحمداصل حداددانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۰۴دکترمجیدبدیعیدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۰۵دکترسیف الهجلیلیدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۰۶دکترمهردادکازرونیدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۰۷دکتررضاکرمی محمدیدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۰۸دکترنصرت ا…گرانپایهدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۰۹دکترمحمد رضامباشريدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۱۰دکترفرشتهملکدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۱۱دکترحسنميرزابزرگدانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۱۲دکترفرهنگهنروردانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
۵۱۳دکترامينصفي جهانشاهيدانشگاه صنعتي سيرجان
۵۱۴دکتراحمدابریشم چیدانشگاه صنعتي شريف
۵۱۵دکترمحمداتوکشدانشگاه صنعتي شريف
۵۱۶دکترمحمد رضااجتهادیدانشگاه صنعتي شريف
۵۱۷دکترفرهاداردلاندانشگاه صنعتي شريف
۵۱۸دکترمحمد تقىاميدوار طهرانىدانشگاه صنعتي شريف
۵۱۹دکترعلیبخشیدانشگاه صنعتي شريف
۵۲۰دکترمهدیبهادری نژاددانشگاه صنعتي شريف
۵۲۱دکترغلام عباسپارسافردانشگاه صنعتي شريف
۵۲۲دکترميرمصدقجماليدانشگاه صنعتي شريف
۵۲۳دکترمحمدباقرشمس الهیدانشگاه صنعتي شريف
۵۲۴دکترمهدیشیخ زادهدانشگاه صنعتي شريف
۵۲۵دکتربيژنظهوري زنگنهدانشگاه صنعتي شريف
۵۲۶دکترعلیفتوت احمديدانشگاه صنعتي شريف
۵۲۷دکترفروهرفرزانهدانشگاه صنعتي شريف
۵۲۸دکترفرزامفرهمنددانشگاه صنعتي شريف
۵۲۹دکتربهارفيروزآباديدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۰دکتروحیدکریمی پوردانشگاه صنعتي شريف
۵۳۱دکترغلامرضاکشاورز حداددانشگاه صنعتي شريف
۵۳۲دکترعبداللهلنگریدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۳دکترهاشممحلوجیدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۴دکترحسینمختاريدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۵دکترمحمدمدرسدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۶دکترعلينقيمشايخيدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۷دکترسید محمدمهدويدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۸دکترنظام الدینمهدوی امیریدانشگاه صنعتي شريف
۵۳۹دکترمهدينجفيدانشگاه صنعتي شريف
۵۴۰دکترمحمدرضاهدايتي دزفوليدانشگاه صنعتي شريف
۵۴۱دکترغلامرضاوثوقیدانشگاه صنعتي شريف
۵۴۲دکترناصرورهرامدانشگاه صنعتي شريف
۵۴۳دکترعلي محمدرنجبردانشگاه صنعتي شريف (چهره ماندگار)
۵۴۴دکترعليرضاتوکل‌پور صالحدانشگاه صنعتي شيراز
۵۴۵دکترمحمد جواددهقانیدانشگاه صنعتي شيراز
۵۴۶دکترعلیرضاروستادانشگاه صنعتي شيراز
۵۴۷دکترعلیرضافخارزاده جهرمیدانشگاه صنعتي شيراز
۵۴۸دکترمهدیاردستانیدانشگاه صنعتي قم
۵۴۹دکتربیت الهبدرلودانشگاه صنعتي قم
۵۵۰دکترعباسملاتقیدانشگاه صنعتي قم
۵۵۱دکترياسرابراهيميان قاجاريدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۲دکترمحمد هادیپاشائیدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۳دکترمهدیحميديدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۴دکترعلیرضاخسرويدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۵دکترسید محمودسخاییدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۶دکترمجیدشهابیدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۷دکترحمید رضامحمدي دانياليدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۸دکترعلیمعظمي گودرزيدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۵۹دکتررضانورزاددانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
۵۶۰دکترفرزانقالیچیدانشگاه صنعتی سهند
۵۶۱دکترسید مهدیحسینیدانشگاه صنعتی شیراز
۵۶۲دکترسید جعفرروزگاردانشگاه صنعتی شیراز
۵۶۳دکترمحمدآریاپوردانشگاه صنعتی همدان
۵۶۴دکترمحمودپری پوردانشگاه صنعتی همدان
۵۶۵دکتراحسانخادمیدانشگاه صنعتی همدان
۵۶۶دکترمحمد حسیندوست محمدیدانشگاه صنعتی همدان
۵۶۷دکترلطفقلیبخشيدانشگاه علامه طباطبايي
۵۶۸دکترمهديتکيهدانشگاه علامه طباطبايي
۵۶۹دکترحميدخالقي مقدمدانشگاه علامه طباطبايي
۵۷۰دکترهادیخانیکیدانشگاه علامه طباطبايي
۵۷۱دکتر محمدستاري فردانشگاه علامه طباطبايي
۵۷۲دکترمصطفيشريفدانشگاه علامه طباطبايي
۵۷۳دکترعلیرضاصادقیدانشگاه علامه طباطبايي
۵۷۴دکترحسنطائيدانشگاه علامه طباطبايي
۵۷۵دکترحمیدرضانواب پوردانشگاه علامه طباطبايي
۵۷۶دکترغلامرضاذکیانیدانشگاه علامه طباطبایی
۵۷۷دکتربهروزرضائی منشدانشگاه علامه طباطبایی
۵۷۸دکترمرتضىچينى چياندانشگاه علامه طباطبائى
۵۷۹دکترمحمودختائيدانشگاه علامه طباطبائي
۵۸۰دکترمحمد رضاابوطالبیدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۱دکترسیدجوادازهريدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۲دکترمهدیاسماعیل زادهدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۳دکتربیژنافتخاري يکتادانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۴دکترسید علی اصغربهشتی شیرازیدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۵دکترجوادپشتاندانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۶دکترحسینحیدریدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۷دکترعلیرضاخاونديدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۸دکترطاهرهرستگاردانشگاه علم و صنعت ايران
۵۸۹دکترسوسنروشن ضمیردانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۰دکترمحسنعلیشايانفردانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۱دکترسيد محمدشهرتاشدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۲دکترمحمد تقیصالحيدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۳دکترحسینغياثياندانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۴دکترسید سعیدفاضلدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۵دکترمحمودفتحیدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۶دکترعباسعليفرداددانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۷دکترعباسقاهريدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۸دکترمحمد باقرقائميدانشگاه علم و صنعت ايران
۵۹۹دکترنورالهکثيريدانشگاه علم و صنعت ايران
۶۰۰دکتراحمدگلباباییدانشگاه علم و صنعت ايران
۶۰۱دکترتورجمحمديدانشگاه علم و صنعت ايران
۶۰۲دکترعليرضاميرحبيبيدانشگاه علم و صنعت ايران
۶۰۳دکتراصغرنصردانشگاه علم و صنعت ايران
۶۰۴دکترغلامحسینیاریدانشگاه علم و صنعت ايران
۶۰۵دکترعباسافشاردانشگاه علم و صنعت ایران
۶۰۶دکترحسینغیاثیاندانشگاه علم و صنعت ایران
۶۰۷دکترمهدینجفی خواهدانشگاه علم و صنعت ایران
۶۰۸دکترجعفرآهنگراندانشگاه علم و فرهنگ
۶۰۹دکترسید سعیدهاشمیدانشگاه علم و فرهنگ
۶۱۰دکترشهمردكنعاني مقدمدانشگاه علم وصنعت ايران (مهندس)
۶۱۱دکتراسدالهزارعیدانشگاه علم وفرهنگ
۶۱۲دکترسید مهدیسجادی فردانشگاه علم وفرهنگ
۶۱۳دکترعباسنامجودانشگاه علم وفرهنگ
۶۱۴دکترمهردادزرگراندانشگاه علمي كاربردي- بازنشسته
۶۱۵دکترمحمد حسينکريمدانشگاه علوم اقتصادي
۶۱۶دکترمهريكدخداييدانشگاه علوم پزشكي تهران
۶۱۷دکتردکتر محمد صادقاحمد آخوندیدانشگاه علوم پزشکي تهران
۶۱۸دکترحیدرعلیداوریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۱۹دکتربهزادمهکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۲۰دکترزربختانصاری پیرسرائیدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
۶۲۱دکترقدرترحيمي ميانجيدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
۶۲۲دکترعبدالامیرصلواتی دزفولیدانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان
۶۲۳دکتراحمدسواريدانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
۶۲۴دکترسیدحسیناطهریدانشگاه فردوسي مشهد
۶۲۵دکترهادیاعظمیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۲۶دکترحجتامامیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۲۷دکترمحمد تقيايمان بوردانشگاه فردوسي مشهد
۶۲۸دکترحسنایزانلودانشگاه فردوسي مشهد
۶۲۹دکترمحمدرضاباسامیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۰دکترحسنبرجیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۱دکترعلی اصغربهشتیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۲دکترخدیجهبوزرجمهریدانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۳دکترمهدیپارسادانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۴دکترمحمدتقویدانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۵دکترمحمدجانفدادانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۶دکترعبدالرضاجوان جعفری بجنوردیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۷دکترحسنحاجي کاظميدانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۸دکترفرهنگحداددانشگاه فردوسي مشهد
۶۳۹دکترسید امینحسینی سنودانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۰دکترمنصورختائىدانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۱دکترمهدیخداپرست مشهدیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۲دکترغلامحسینداوری تژاددانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۳دکترمحمدتقیدستورانيدانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۴دکتر حبيبرجبي مشهديدانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۵دکترسید هادیزرقانیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۶دکترزهرهسپهري شاملودانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۷دکترجوادصالحی فدردیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۸دکترامیدصفریدانشگاه فردوسي مشهد
۶۴۹دکترجعفرطالبیان شریفدانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۰دکترسید کاظمطباطباییدانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۱دکترجوادعباسيدانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۲دکترحسینعشقيدانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۳دکترفرهادفراهانيدانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۴دکترامیر هوشنگفلاح راددانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۵دکترمحمدقاسمی خوزانیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۶دکترمحسنکهرمدانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۷دکتراحمدمحقردانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۸دکترمحمودمرواريددانشگاه فردوسي مشهد
۶۵۹دکترغلامحسینمروجدانشگاه فردوسي مشهد
۶۶۰دکترمحمد رضاهاشمیدانشگاه فردوسي مشهد
۶۶۱دکترمحمد جعفرياحقيدانشگاه فردوسي مشهد
۶۶۲دکترعلیيوسفيدانشگاه فردوسي مشهد
۶۶۳دکترمسعودیاورمنشدانشگاه فردوسي مشهد
۶۶۴دکترسید رضاعطارزاده حسینیدانشگاه فردوسی مشهد
۶۶۵دکتراسداللهنیکنامدانشگاه فردوسی مشهد
۶۶۶دکترمحمد جعفریاحقیدانشگاه فردوسی مشهد
۶۶۷دکترعلییوسفیدانشگاه فردوسی مشهد
۶۶۸دکترمحسناژدریدانشگاه فسا
۶۶۹دکتررادمرزحسینیدانشگاه فسا
۶۷۰دکترمحمد مهدیمقیمیدانشگاه فسا
۶۷۱دکترمحمد تقیدیاری بیدگلیدانشگاه قم
۶۷۲دکترمحمد کاظمشاکردانشگاه قم
۶۷۳دکترفرحیگانه تبریزیدانشگاه قم
۶۷۴دکترحسينخراساني زادهدانشگاه كاشان
۶۷۵دکترمسعودهمدانيان خوزانيدانشگاه كاشان
۶۷۶دکترمحمدبوجارپوردانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
۶۷۷دکترسید عطاللهسيادتدانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
۶۷۸دکترمنصورغنیاندانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
۶۷۹دکترغلامرضاخوش فردانشگاه گلستان
۶۸۰دکتروحیدرویانیدانشگاه گلستان
۶۸۱دکترداوداحمدي دستجرديدانشگاه گيلان
۶۸۲دکترمنصورافشارمحمدياندانشگاه گيلان
۶۸۳دکتراسماعیلانصاریدانشگاه گيلان
۶۸۴دکترسعیدباطبیدانشگاه گيلان
۶۸۵دکترآرشبهاردانشگاه گيلان
۶۸۶دکترسعیدپورزینلیدانشگاه گيلان
۶۸۷دکترمجتبیجانی پوردانشگاه گيلان
۶۸۸دکترجلالجلالی سندیدانشگاه گيلان
۶۸۹دکترژالهحساس خواهدانشگاه گيلان
۶۹۰دکترسید حسینحسينيدانشگاه گيلان
۶۹۱دکترمريمداناي طوسدانشگاه گيلان
۶۹۲دکترعبادالهرستمی چلکاسریدانشگاه گيلان
۶۹۳دکترحسینروحيدانشگاه گيلان
۶۹۴دکترمرضیهشمس یوسفیدانشگاه گيلان
۶۹۵دکتراحدصحراگرددانشگاه گيلان
۶۹۶دکترنورالدینعظیمیدانشگاه گيلان
۶۹۷دکتررامینکوهی کمالیدانشگاه گيلان
۶۹۸دکترمیرعبدالحمیدمهرداددانشگاه گيلان
۶۹۹دکترکاملهنصیری پیربازاریدانشگاه گيلان
۷۰۰دکتررضاشیرزادیان خرم اباددانشگاه گیلان
۷۰۱دکترمهیارعربانیدانشگاه گیلان
۷۰۲دکترحسینقنادزاده گیلانیدانشگاه گیلان
۷۰۳دکترعلی اصغرنورستهدانشگاه گیلان
۷۰۴دکترمحمدجعفریدانشگاه لرستان
۷۰۵دکترصمدایزدیدانشگاه مازندران
۷۰۶دکترحسینحسن‌پور آلاشتیدانشگاه مازندران
۷۰۷دکترقدسیهرضوانياندانشگاه مازندران
۷۰۸دکتررضاستارىدانشگاه مازندران
۷۰۹دکتریعقوبصرافيدانشگاه مازندران
۷۱۰دکترامیر حسینعلینقیدانشگاه مازندران
۷۱۱دکتریوسفعیسی زاده روشندانشگاه مازندران
۷۱۲دکترزهراکریمی موغاریدانشگاه مازندران
۷۱۳دکترعلیکریمی(مله)دانشگاه مازندران
۷۱۴دکترمصطفیکمالجودانشگاه مازندران
۷۱۵دکترنصرت الهگودرزیدانشگاه مازندران
۷۱۶دکترشادمهرمیردار هریجانیدانشگاه مازندران
۷۱۷دکتررضاندیمیدانشگاه مازندران
۷۱۸دکتراحمدخوجالی بارنجیدانشگاه محقق اردبیلی
۷۱۹دکتربیژنابدیدانشگاه مراغه
۷۲۰دکترغلامحسینقره خانیدانشگاه مراغه
۷۲۱دکتررضااحمدیدانشگاه هرمزگان
۷۲۲دکترجواددهقانیاندانشگاه هرمزگان
۷۲۳دکترعلیشهدادی خواجه عسکریدانشگاه هرمزگان
۷۲۴دکترسید محسنهاشمیدانشگاه هنر
۷۲۵دکترعلیرضاطالبی زاده رفسنجانیدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۷۲۶دکترابراهيمادهميدانشگاه ياسوج
۷۲۷دکتررضاامیری فهلیانیدانشگاه ياسوج
۷۲۸دکترحمیداولیاییدانشگاه ياسوج
۷۲۹دکترمحمد حسینبازیاردانشگاه ياسوج
۷۳۰دکترقاسمرضاییدانشگاه ياسوج
۷۳۱دکترغلامرضازنده بودیدانشگاه ياسوج
۷۳۲دکترقاسمسالاري راددانشگاه ياسوج
۷۳۳دکترآریاشفائی پوردانشگاه ياسوج
۷۳۴دکترمحمدعبدالهیدانشگاه ياسوج
۷۳۵دکترپیامفیاضیدانشگاه ياسوج
۷۳۶دکترمهراورنگقایدیدانشگاه ياسوج
۷۳۷دکترامینمیرشکاریدانشگاه ياسوج
۷۳۸دکتراصغرمیرفردیدانشگاه ياسوج
۷۳۹دکترمحمداسلامی کلانتریدانشگاه يزد
۷۴۰دکترمحمد علیحداددانشگاه يزد
۷۴۱دکتروليدرهميدانشگاه يزد
۷۴۲دکترعلیطالبیدانشگاه يزد
۷۴۳دکترمهدیفلاح تفتيدانشگاه يزد
۷۴۴دکترامير حسينكوهساريدانشگاه يزد
۷۴۵دکترسیدمحسنميرحسينيدانشگاه يزد
۷۴۶دکترمجیدنیک زردانشگاه يزد
۷۴۷دکترحجت الهحاجی حسینیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۷۴۸دکترعلىگليانىموسسه آموزش عالى اشراق غيردولتى
۷۴۹دکترفاطمهپاسبانموسسه پژوهش هاي برنامه ريزي ، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي (پیام نور)
۷۵۰دکترعباسرحيميموسسه پژوهش های برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی
۷۵۱دکترروياآقابابازادهموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
۷۵۲دکترمحمدجعفرآقاییموسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
۷۵۳دکترحسیندهقانی سانیجموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
۷۵۴دکترحسینادریس

 

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/gJtSD
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن