سی سوال پیش روی آینده | محمود سریع القلم

یادداشت محمود سریع القلم با عنوان «سی سوال پیش روی آینده» را به نقل از وبسایت این استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌خوانید:

۱-آیا از جهان خواهیم آموخت؟

۲-آیا با جهان همکاری خواهیم کرد؟

۳-آیا رتبۀ حقیقی خود را در نظام بین الملل متوجه خواهیم شد ؟

۴-آیا با کشورهای دیگر رقابت خواهیم کرد؟

۵-آیا با استدلال تغیییر پیدا خواهیم کرد یا بحران؟

۶-آیا ادبیاتِ خود را نسبت به جهان تغییرخواهیم داد؟

۷-آیا تصویرِ جهان از کشور، برای ما اهمیت خواهد داشت؟

۸-آیا اهتمام خواهیم کرد که همسایگان در کشور سرمایه گذاری کنند؟

۹-آیا مزیتِ نسبی خود را در اقتصاد بین الملل مشخص خواهیم کرد؟

۱۰-آیا تخصص در مدیریت را خواهیم پذیرفت؟

۱۱-آیا خودخواهی را به ده درصد خواهیم رساند؟

۱۲-آیا خوش قول خواهیم شد؟

۱۳-آیا برای اندیشه های مختلف جا باز خواهیم کرد؟

۱۴-آیا شفافیت را از آزادی رسانه ها شروع خواهیم کرد؟

۱۵-آیا آداب انتقاد کردن از یکدیگر را خواهیم آموخت؟

۱۶-آیا اهمیتِ همکاری با یکدیگر را تشخیص خواهیم داد؟

۱۷-آیا جایگاهِ راستگویی در تداومِ دوستی ها را کشف خواهیم کرد ؟

۱۸-آیا زندگی را جدی خواهیم گرفت؟

۱۹-آیا کمتر حرف زدن ولی دقیق سخن گفتن برای ما مهم خواهد شد؟

۲۰-آیا سیستمِ رقابت کردنِ منطقی را ایجاد خواهیم کرد؟

۲۱-آیا میان کارآمدی و اعتماد رابطه ای وجود خواهد داشت ؟

۲۲-آیا هر شهروندی قادرخواهد بود پتانسیل های خود را فعلیت بخشد؟

۲۳-آیا برای حفاظت از محیط زیست سرمایه گذاری خواهیم کرد؟

۲۴-آیا قابل اتکا بودن در داخل و خارج برای ما اهمیت خواهد یافت؟

۲۵-آیا اینکه همه شهروندان پس انداز داشته باشند مهم خواهد شد؟

۲۶-آیا قرارداد اجتماعی شکل خواهیم داد؟

۲۷-آیا ثبات اقتصادی ضرورت پیدا خواهد کرد؟

۲۸-آیا سیستم مدیریتی غیرسلیقه ای برپا خواهیم کرد؟

۲۹-آیا به فکر کشوردربیست و پنج سال آینده خواهیم بود؟

۳۰-آیا معلوم است چه مسائلی برای ما اهمیت دارند؟

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن