دفاعی از زبان ترکی آذربایجانی در پاسخ به یک پژوهشگر

«محمدباقر کریمی» عضو هیات علمی دانشگاه در دانشگاه آزاد تبریز در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است در پاسخ به یادداشت اخیر امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر فرهنگی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز با عنوان «وقتی صدای نیروهای انقلابی هم در می‌آید» [لینک]، نوشت: اخیراً مطلبی از جناب آقای هاشمی مقدم، در … ادامه خواندن دفاعی از زبان ترکی آذربایجانی در پاسخ به یک پژوهشگر