استقبال از اردشیر زاهدی و عبور به یک «موقعیت ذهنی» تازه؟

فاطمه کریمخان، خبرنگار، در یادداشتی با عنوان «استقبال عمومی از اظهارات میهن پرستانه زاهدی، نشانه‌ای عبور به یک «موقعیت ذهنی» تازه است؟» به بهانه‌ی اظهارات اخیر اردشیر زاهدی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: یک هفته از تازه‌ترین حضور تلویزیونی اردشیر زاهدی در برنامه شبانگاهی بی بی سی فارسی گذشته است، اما … ادامه خواندن استقبال از اردشیر زاهدی و عبور به یک «موقعیت ذهنی» تازه؟