بازخوانی نرمش قهرمانانه‌ی آیت الله خامنه‌ای

زهرا منصوری، انصاف نیوز: محمد مهاجری می‌گوید در زمان امام حسن توافق صورت گرفت، هر زمان دیگری هم می‌تواند نرمش قهرمانانه صورت گیرد، جمهوری اسلامی نرمش قهرمانه‌ را هم در قطعنامه‌ی ۵۹۸ و هم در برجام به کار گرفت. در زمان برجام در واقع امتیاز گرفتن‌های طرف مقابل وقتی شروع شد که ما در داخل … ادامه خواندن بازخوانی نرمش قهرمانانه‌ی آیت الله خامنه‌ای