پزشکیان: امثال اردشیر زاهدی باید بتوانند بیایند و بروند

سرویس سیاسی انصاف نیوز: مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس با تمجید از مواضع اردشیر زاهدی به انصاف نیوز گفت: این نگاه تنگ ماست که باعث فرار عده‌ای می‌شود و خود به خود یک عده‌ای تصور می‌کنند که مملکت فقط مال اینهاست. مملکت مال همه‌ی آن کسانی است که اهل این مملکت هستند. از سوی دیگر … ادامه خواندن پزشکیان: امثال اردشیر زاهدی باید بتوانند بیایند و بروند