«شورای صنفی نمایش به خانه سینما ربطی ندارد»

محمدحسین فرحبخش، تهیه‌کننده سینما در پاسخ به اظهارات محسن امیریوسفی، با بیان اینکه مسئله شورای صنفی نمایش به خانه سینما ربطی ندارد که در آن دخالت کند، می‌گوید: من مستقل‌ترین آدم این سینما هستم و با افتخار، نمایندگی سازمان سینمایی را در شورای صنفی نمایش قبول می‌کنم. به گزارش ایسنا این تهیه‌کننده سینما که در … ادامه خواندن «شورای صنفی نمایش به خانه سینما ربطی ندارد»