تفتیش عقاید سید کمال الحیدری

سرویس سیاسی انصاف نیوز: آیت الله سیدکمال الحیدری، هدف جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه‌ی قم است. ماجرا ابتدا با بیانیه‌ی آیت الله اراکی علیه آیت الله حیدری آغاز شد و در فاز بعدی به بیانیه‌ی رسمی جامعه مدرسین رسید که روز گذشته با امضای آیت الله محمد یزدی منتشر شد. بیانیه‌ای شدیدالحن که به شایعات … ادامه خواندن تفتیش عقاید سید کمال الحیدری