دوم خرداد | یدالله اسلامی

یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، در یادداشتی تلگرامی با عنوان دوم خرداد نوشت:

دوم خرداد یک روز نیست؛ نمایی از یک تاریخ است. بروز خواست مردم برای دگرگونی‌های بنیادین وحاکمیت اراده همگانی برسر نوشت کشور است. دوم خرداد که خیزش اصلاح طلبی است ادامه روندی است طولانی که ملت ایران به آن دست زده وهربار به دلیلی درهم شکسته شده بود. گام‌های بلندی که از مشروطیت برداشته شد ودر دگرگونی‌های تاریخی هربار به شکلی رخ نموده بود. انقلاب اسلامی ۵۷ نیز برهمان مدار ومبنا ومحور شکل گرفت وخواست مردم سالاری ومشارکت درتعیین سرنوشت سیاسی آن را رقم زد وبه پیروزی رسانید ولی برهمان مبانی و مبنا به پیش نرفت. دوم خرداد باز خوانی همان خواست های پیشین درچهره ای تازه وبربستری فراهم آمده از فراز ونشیب های پس از انقلاب بود.

خاتمی نماینده‌ای خواستی همه گیر وهمه گستر شد. فرصتی تاریخی که می‌توانست سرنوشت کشوررا دیگر کند وآینده ای را بربستر رشد وتوسعه درهمه زمینه‌های اجتماعی وسیاسی واقتصادی وفرهنگی رقم زند!

آنچه پس ازان رویداد شگوهمند رخ نمود امید را دامن زد وجامعه مدنی را به پویایی وتلاش وا داشت. فضای آزاد نسبی رسانه‌های نوشتاری را قدرت بخشید ونسلی نو از روز نامه نگاران وروزنامه هارا به جامعه هدیه داد.

ولی خواست مردم با خواست بخشی از قدرت وحاکمیت هماهنگی وهمراه نبود وهمین امر دشواری‌های فراوانی را رقم زد وهر نه روز یک بحران را پدید آورد. بخشی ازجامعه مدنی نیز قربانی این روند شد. دانشجویان وروزنامه ها وروزنامه نگاران پیش گامان این قربانی شدن‌ها بودند.

فرصت تاریخی از سوی برخی از اصلاح طلبان نیز به خوبی درک وشناخته نشد.
باهمه آنچه شده وآنچه برجای مانده است دوم خرداد به دست فراموشی سپرده نخواهد شد. اصلاح طلبی نیاز جامعه بوده وباقی خواهد ماند.

اصلاح طلبی با اصلاح طلبان یکی نیست. یکی بودن این دو از برداشت‌ها ونگرش های نادرستی است که ترویج وتبلیغ شده است.

خلاصه کردن اصلاح طلبی درگروه های اصلاح طلب آسیب‌های فراوانی به اصل اصلاح طلبی نیز وارد کرده است.

اصلاحات قدرت محور درمیدان عمل شکست خورده است واصلاحات جامعه محور راهی است برای آینده‌ای که کشور بربستر آن به پویایی ورشد و شکوفایی خواهد رسید.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن