رومینا، زبان خشونت و نبود عقلانیت ارتباطی

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان «زبان خشونت و جنایت در جایی پا به عرصه ی وجود می گذارد که فاقد عقلانیت ارتباطی باشد» به موضوع قتل رومینا اشرفی پرداخته است. این یادداشت را در ادامه می‌خوانید: برای رومینا و رومیناهایی که قربانی ساختارهای غلط فرهنگی، تربیتی، آموزشی و حقوقی شده‌اند … ادامه خواندن رومینا، زبان خشونت و نبود عقلانیت ارتباطی