معمای آبان۹۸؛ ۲۳۰ + ۲۰۰۰ + ۵۰۰۰

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی آمارهای ارائه ‌شده از تعداد جانباختگان آبان۹۸ نوشت: با وجود گذشت قریب به هفت ماه از اعتراضات و ناآرامی‌های آبان۹۸ هم‌چنان پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره‌ی آن بی‌پاسخ مانده است. آن اعتراضات که خشم و خشونت موجود در آن از سوی هر دو سوی میدان در … ادامه خواندن معمای آبان۹۸؛ ۲۳۰ + ۲۰۰۰ + ۵۰۰۰