همه فراماسونر هستند!

سرویس سیاسی انصاف نیوز: مسعود فروزنده، تاریخ‌پژوه، می‌گوید که پیش از انقلاب هم شایعات فراوانی درباره‌ی فراماسون‌ها طرح می‌شده و برداشت و باور مردم با باور نخبگان در این مورد بسیار متفاوت بوده است. او می‌گوید چندین مجله در زمان پهلوی دوم به فراماسونری در ایران می‌پرداختند و گاه در لفافه مواردی مثل مسائلی که … ادامه خواندن همه فراماسونر هستند!