یادداشت وکیل موسوی مجد درباره‌ی رای دادگاه

محمد نیازی وکیل سید محمود موسوی مجد در پاسخ به تماس انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی موکلش، با اعلام اینکه مصاحبه نمی‌کند اما در یادداشتی ضمن توضیحی درباره‌ی حکم اعدام صادره نوشت: امیدواریم فرجام این پرونده نیز با رعایت همه قواعد شرعی مربوط به احتیاط در دماء و حقوق قانونی متهم، فرجام روشنی باشد. او در … ادامه خواندن یادداشت وکیل موسوی مجد درباره‌ی رای دادگاه