میزگرد: مهاجران افغان از قوانین تا روایت‌ها

پریسا صالحی، انصاف نیوز: مهاجران افغانستانی سال‌ها است که در ایران زندگی می‌کنند، بسیاری از آنها حتی زاده‌ی ایران هستند اما مشکلات چه از نظر حقوقی و چه فرهنگی هنوز در مورد برخورد با اتباع وجود دارد. عبدالحمید نورزایی، روزنامه‌نگار، محمد یحیی حقانی، فعال اجتماعی و علی زاهدی، کارشناس ارشد علوم سیاسی، هر سه اهل … ادامه خواندن میزگرد: مهاجران افغان از قوانین تا روایت‌ها