توضیحی درباره‌ی ماجرای بازداشت اعضای جمعیت امام علی

یک عضو روابط عمومی جمعیت امام علی می‌گوید دفتر این جمعیت پلمپ نشده است، صرفا سه نفر بازداشت و مدارک از این دفتر را جمع آوری کرده‌اند؛ از سوی دیگر رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران می‌گوید باید نهادهای بازداشت کننده شفاف‌سازی کنند، زیرا در اذهان عمومی این پرسش به وجود می‌آید که چرا … ادامه خواندن توضیحی درباره‌ی ماجرای بازداشت اعضای جمعیت امام علی