«پزشکیان ۱۴۰۰»: هیچ چیز معلوم نیست

مسعود پزشکیان می‌گوید تنها گفتمانی که می‌تواند دوباره مردم را به صندوق رای امیدوار کند و بازگرداند، حق و عدالت در عمل است. او همچنین در همین مورد تاکید می‌کند که ما ظلم می‌کنیم؛ گروه و جناح و قوم خویش خودمان را می‌بریم بالا و به مردم که می‌رسد می‌گوییم که دیگر جا نیست و … ادامه خواندن «پزشکیان ۱۴۰۰»: هیچ چیز معلوم نیست