«احمد توکلی برای ۱۴۰۰ تصمیمی ندارد»

یکی از مسئولین دفتر احمد توکلی در پاسخ به این سوال که آیا احمد توکلی برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ برنامه‌ای دارد، به انصاف نیوز گفت:« ایشان قطعا هیچ تصمیمی برای کاندیدا شدن ندارند.»  احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در انتخاباتِ ششم و هشتم ریاست‌جمهوری کاندیدا بود و در هر دو … ادامه خواندن «احمد توکلی برای ۱۴۰۰ تصمیمی ندارد»