گزارشی از لایو اینستاگرامی با اسدبیگی‌ها

سرویس سیاسی انصاف نیوز: مدت‌هاست هرروز خبری از هفت تپه می‌شنویم. «اعتصاب کارگران»، «تخلف در واگذاری»، «خودسوزی»، «اخراج کارگران»، «دستگیری کارگران»، «دستگیری کارفرمایان»، «اتهامات ارز دولتی مدیرعامل»، «ارتباط فامیلی با مقامات دولتی» و… موضوعات مختلفی که هرروز رسانه‌ها به آن می‌پردازند. نیشکر هفت تپه چند سال است که توسط بخش خصوصی به «اسدبیگی»‌ها واگذار شده. … ادامه خواندن گزارشی از لایو اینستاگرامی با اسدبیگی‌ها