همکاری ۲۵ ساله؛ بازی برد و باخت

  هادی حق پرست، کارشناس ارشد روابط بین الملل، در یادداشتی برای انصاف نیوز به بهانه‌ی برنامه‌ی جامع ایران و چین نوشت: در میان جنجال‌های سیاسی و جناحی، واقع بینی با عینک منافع ملی به مقوله سیاست خارجی و مشخصاً مسئله برنامه همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین، به دور از حواشی و در … ادامه خواندن همکاری ۲۵ ساله؛ بازی برد و باخت