روایت دومی از دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی از دیدار نمایندگان چند تشکل این دانشگاه با علی یونسی و امیرحسین مرادی در دادگستری، روایتی متفاوت با گزارش تشکل «انجمن اسلامی مستقل» منتشر کرده است. به گزارش انصاف نیوز، متن کامل گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در این باره با عنوان «گزارش جلسۀ مسئولان، … ادامه خواندن روایت دومی از دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی