روایت سوم از دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز روایت خود از دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه با علی یونسی و امیرحسین مرادی در دادستانی را منتشر کرد. دو تشکل «انجمن اسلامی دانشجویان» و «انجمن اسلامی دانشجویان مستقل» این دانشگاه نیز روایت‌های خود را منتشر کرده‌اند. به گزارش انصاف نیوز، متن روایت جامعه اسلامی دانشجویان با … ادامه خواندن روایت سوم از دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی