روایت تکمیلی انجمن اسلامی از دیدار دو دانشجوی بازداشتی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روایتی تکمیلی از جلسه‌ی دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه با علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی بازداشتی، در دادستانی منتشر کرد. [لینک به متن اولیه] به گزارش انصاف نیوز، متن تکمیلی این تشکل با عنوان «پیدا و پنهان یک دیدار» در پی می‌آید: پیرو برگزاری دیداری با … ادامه خواندن روایت تکمیلی انجمن اسلامی از دیدار دو دانشجوی بازداشتی