جلسه بازپرسی يا نشست دانشجويی – امنيتی؟!

روزنامه‌ی اعتماد در گزارشی با عنوان «جلسه بازپرسی يا نشست دانشجويی – امنيتی؟!» نوشت: ۹ روز از برگزاري نشستي نامتعارف با حضور ميزبانان، مدعوين و البته «متهمان» مي‌گذرد؛ نشستي كه وزارت اطلاعات دولت دوازدهم اجازه برگزاري‌اش را صادر كرد و در كاخ دادگستري قوه قضاييه برگزار شد. نمايندگان دانشجويي و دانشگاهي از «دانشگاه شريف» حضور … ادامه خواندن جلسه بازپرسی يا نشست دانشجويی – امنيتی؟!