امین اعدام شد، آرمان نه؛ نقش «ثروت» در تعیین سرنوشت!

مهدی میرابی، نویسنده و روزنامه‌نگار در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با اشاره به دو پرونده‌ی قضایی مشابه به نقش «ثروت» در سرنوشت متفاوت محکومان این دو پرونده پرداخته است که در ادامه می‌خوانید: محکوم شدن انسان‌ها به اعدام تحت تاثیر هر جرمی که باشد، اثرات زیانبار آن تا سال‌های سال بر روح و روان اعضای … ادامه خواندن امین اعدام شد، آرمان نه؛ نقش «ثروت» در تعیین سرنوشت!