درباره حضور نمایندگان در جمع کارگران معترض هفت تپه

مهرداد خدیر در «عصرایران» نوشت: سه نمایندۀ مجلس یازدهم (آقایان احمد نادری، نظام‌الدین موسوی و علی خضریان) به تازگی به اهواز و شوش رفتند تا مشکلات کارگران اعتصابی و غیراعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه را از نزدیک بشنوند و به دیگر نمایندگان منتقل کنند تا در نهایت، تصمیمی اتخاذ شود. هر چند سفر هیأتی از … ادامه خواندن درباره حضور نمایندگان در جمع کارگران معترض هفت تپه