«تصمیم شورای نگهبان» برای یادگار امام «محترم است»

رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در مورد ثبت نام سیدحسن خمینی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: با ثبت نام این یادگار فاضل و مجتهد  امام التهاب بدی در یکی از اردوگاههای کشور به وجود آمده که تلاش شد اثر منفی روی برخی اعضای فقهای شورای نگهبان گذاشته و موضع خارج از روال گرفته شود؛ بنده به عنوان یک طلبه عرض می کنم اعضای این شورا از ذی وقار و متانت خود خارج نشوند و هر تصمیمی که بگیرند برای یادگار امام خمینی و دوستان ایشان محترم است.

به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، آیت الله عباسعلی روحانی در نشست«امام خمینی و مجلس خبرگان» که به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در محل نمایندگی این دفتر در قم برگزار شد؛ اظهار داشت: ولایت فقیه که از مبانی نظری و اندیشه ای بحث خبرگان است، ستون فقرات فقه سیاسی امام در عصر غیبت است.

او با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگاران روزنامه السفیر، لس آنجلس و روزنامه نگار دانمارکی اظهار داشت: امام خمینی(ره) ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را میوه اندیشه توحیدی می داند و معتقد است از دل توحید، که اصل اصیل و رکن وثیق تمام ادیان الهی است حکومت دینی استنتاج می شود.

این استاد حوزه ادامه داد: این اندیشه توحیدی که توحید در عبودیت است و توحید ذات مقدمه ای نظری برای توحید عبادی است و اشراک عمدتا در توحید عبادی اتفاق می افتد و سرفصل اصلی مانیفست انبیای الهی در طول تاریخ نبوت، توحید عبادی بوده است.

او افزود: در آیات ابتدایی سوره اعراف مشاهده می کنیم که عبودیت خدا و اجتناب از طاغوت به عنوان اساس دعوت انبیا آورده شده است که در حوزه فکر و عمل و گفتار، غیر خدا نباید تبعیت شود.

روحانی تصریح کرد: توحید در عبودیت به این معنا که موحد موفق شد هرچه غیر خدا را از کنش و عمل خود خارج کند و در گفتار و رفتار و حرکات، نگاهش به خداوند است، مرحله آخر توحید، سخت ترین مرحله است و آنجاست که انسان و خدایش می ماند.

او با بیان اینکه اکثر موحدین عالم گرفتار شرک در حبَ ذات هستند، گفت: خیلی معدودند که افرادی که عاشقانه خداوند را عبادت کنند و باید برای این تلاش کرد. بنابراین اگر در سخنان امام می بینیم که ایشان فرمود اکثر این ریاضات ، باطل است چون هنوز «خود» مطرح است.

رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ابراز داشت: توحید در عبودیت که مبنای تمام تفکر سیاسی امام خمینی است در انقلاب اسلامی هم خود را به این صورت نشان داد که «لا اله انقلاب شد و الا الله جمهوری اسلامی» شد؛ جنگها، صلحها، کشته ها و شکنجه ها همه در اصل توحید در عبودیت است.

او ادامه داد: بر این اساس، امام خمینی رهبری چنین انقلابی برعهده گرفت که در سفر سوم یا سفر چهارم، عارف بالله وظیفه دارد سفر الی الخلق مع الحق را انجام دهد و آن مسئولیت «فاستقم کما امرت انت و من تاب معک» را احساس کرده و این انقلاب را به وجود آورد.

روحانی یادآور شد: ولایت فقیه شعبه ای از ولایت الله است و ولایت پیامبر اکرم و اولیای خدا تابعی از ولایت خداست و این طاعت مطلق از اولیای الهی به دلیل عصمت آنهاست و این یک اصل در اندیشه شیعی ماست.

او با بیان اینکه مطلق بودن ولایت فقیه مساوی با اطاعت خدا نیست؛ ابراز داشت: بر این اساس است که در مورد غیر رسول و غیر ائمه(ع) می فرماید:«لاطاعه لمخلوق فی معصیت خالق» یعنی اگر جایی ولی فقیه اشتباه کرد، نمی توانیم تبعیت کنیم؛ گاهی تبعیت حرام است. اگر در محدوده اختیارات ولی فقیه اگر ایشان تشخیص دهد او عدوالله و باید کشته شود اما شما می دانید او ولی الله است و نباید کشته شود، چه می کنید؟

رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تصریح کرد: اندیشه های افراطی که محدوده و قلمرو ولایت فقیه را آن چنان گسترده می کند که گویا خطایی در حوزه تصمیمات ولی فقیه اتفاق نمی افتد جز افراط و غلو و به ابتذال کشاندن اندیشه مترقی ولایت فقیه نیست.

او با طرح این سئوال که کار مجلس خبرگان و مبنای مشروعیت آن چیست؟ گفت:  بحثی که بیشتر بعد از امام درگرفت اینکه تعیین رهبر، انتصاب یا انتخاب است؟ وظیفه خبرگان تشخیص است یا کشف؟ در ضوابط اسلامی و دیدگاه حکومت اسلامی، حاکم اسلامی شرایطی دارد که از اولیای الهی تا ولات فقها باید دارا باشند که معصومان حداعلای آن را برخوردار بودند.

روحانی، مرد بودن و شرط رای مردم در مشروعیت ولایت فقیه را از جمله مسائل محل بحث فقها دانست و افزود: بنابر بر نظریه انتخاب، رای مردم شرط مشروعیت است بنابراین اگر مردم به فقیهی برای ولایت رای ندهند، فاقد مشروعیت برای حکومت کردن است.

او با بیان اینکه در دفاع از ولایت فقیه اصل عقلایی بودن داریم، ابراز داشت: عقلایی بودن اصل ولایت فقیه در نظر مردم و امام راحل یک اصل است؛ اگر با هرکنش علمی کاری کردیم که ولایت فقیه منطق عقل پسند نداشته باشد بزرگترین ضربه را به اصل ولایت فقیه زده ایم.

رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ادامه داد: بحثهای داخل حجره و مدرسه سبب نشود مردم از اصل ولایت فقیه گریزان شوند. اگر نتیجه بحثهای علمی این شد که مردم به حساب نیایند آن چیزی نیست که امام راحل مطرح کرده است.

او خاطرنشان کرد: مگر می شود مردم را نادیده گرفت و کاری کرد که مردم از صحنه خارج شوند؟ قطعا دشمن سعی می کند این اصل مترقی ولایت فقیه را در نظر مردم، بد جلوه دهد. اگر گروهی کارهایی انجام دادند و اینها را به پای ولایت فقیه نوشتند و به شخصیتی که روحش هم خبر ندارد، کد دادند؛ این تخریب ولایت فقیه است و متاسفانه گاهی پای نفوذ دشمن را به خوبی می توان احساس کرد. دشمن برای زدن اساس و پایه حکومت دینی، هرکاری بتواند می کند.

روحانی ابراز کرد: گاهی دشمن به صورت کلاهی نفوذ می کند و گاهی از حماقتها، ساده لوحی ها، ترس ها و طمع ورزیها استفاده کرده و نفوذ می کند. مساله نفوذ که از قدیم مطرح بوده است، اشکال مختلفی دارد. یکی از کاربردترین ابزار نفوذ در طول تاریخ همین حماقتهای داخلی است و ما در این انقلاب و قبل از انقلاب اسلامی، این حقیقت را لمس کردیم که با قیافه دیانت و انقلابی گری نفوذ می کند.

رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی اظهار کرد: حتما در آدمی که با غلو از ولایت فقیه دفاع می کند شک کنید چون حرفی می زند که امام راحل و رهبر انقلاب ادعای عدم اشتباه ندارد.

او، اسلام شناس بودن، علاقمندی به اسلام، آگاهی از مسائل اسلام، علاقمندی به قرآن، معتقد به جمهوریت اسلام، مطلع از اوضاع کشور را شرایط اعضای مجلس خبرگان از نظر امام خمینی دانست و گفت: منسوبین به رهبری و منصوبان از سوی رهبری حق عضویت در کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری را ندارند.

روحانی در مورد ثبت نام سیدحسن خمینی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: با ثبت نام این یادگار فاضل و مجتهد  امام التهاب بدی در یکی از اردوگاههای کشور به وجود آمده که تلاش شد اثر منفی روی برخی اعضای فقهای شورای نگهبان گذاشته و موضع خارج از روال گرفته شود؛ بنده به عنوان یک طلبه عرض می کنم اعضای این شورا از ذی وقار و متانت خود خارج نشوند و هر تصمیمی که بگیرند برای یادگار امام خمینی و دوستان ایشان محترم است.

او در مورد صحبتها در مورد احراز صلاحیت افراد از مراجع بیان داشت: همینطور که یکی از راههای احراز صلاحیت امتحان یا شهادت امام یا رهبری به اجتهاد فردی است، راههای دیگری هم وجود دارد. به هیچ وجه عصبانی نشوید هیچ اتفاقی نمی افتد. البته به نظر من یادگار امام خمینی کار خود را کرد چه شما تائید کنید یا نکنید.

رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ادامه داد: جاهایی که فهم قانون است، ما در قانون اساسی و مجلس خبرگان خلا داریم و این خود را به خوبی نشان داده و امید است بعد از انتخابات در فضای آزادی بحث نظری و حقوقی روی آن شود و نتیجه آن به عرض رهبری برسد.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا