نامه یک فارغ‌التحصیل و بازنشسته بهداشت حرفه‌ای به وزیر بهداشت

نامه سرگشاده محمدرضا لریجانی، کارشناس بازنشستۀ بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت ساوه خطاب به وزیر بهداشت که به انصاف نیوز ارسال شده است را در ادامه می‌خوانید:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند، اخیرا و طی نامۀ شمارۀ ۱۵۵۹/ ۳۰۶ مورخۀ ۸/۵/۹۹ مرکز سلامت محیط و کار اقدام به اعلام برنامه آزمون ممیزی بهداشت حرفه‌ای جهت فعالیت در ۵ دانشگاه منتخب در کل کشور نموده‌است.

همان طوری که مستحضرید طبق محتویات برنامۀ ششم توسعۀ فعالیت دفاتر خدمات سلامت براساس مواد ۲۴ و ۲۵ و ۴۱ و قانون ماده ۱۳ مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی مجوز دریافت نموده‌اند که این امر طی نامۀ شمارۀ ۶۸۳/۱۰۰ مورخۀ ۲/۶/۹۸ جنابعالی مورد تایید و تاکید قرار گرفته‌است. متاسفانه برخلاف قانون برنامۀ ششم و نظر مورخۀ ۲/۶/۹۸ جنابعالی، معاونت محترم بهداشتی درتاریخ ۱۳/۶/۹۸ مقارن همان روزی که تعدادی از متخصصین بهداشت حرفه‌ای بابت صدور دستور جنابعالی در جلسه با آقای دکتر محجوب مبنی بر جداسازی بهداشت حرفه‌ای از بهداشت محیط درب وزارت متبوع به عنوان تقدیر و تشکر از جنابعالی و توزیع گل بین ارباب تجمع نموده‌بودند؛ براساس دستور مورخ ۲۶/۸/۹۷ مسئول دفتر وزیر بهداشت سابق اقدام به ارجاع ممیزی بهداشت کار به دفاتر سلامت را امضا می‌نمایند (؟) و طی پیامی از سوی یکی از معاونین مرکز سلامت اعلام می‌گردد که معاون بهداشتی تو دهنی خوبی به تشکرکنندگان از وزیر زدند. دقیقا همان روز برگزاری تجمع محدود تشکرآمیز. ( خدا رحمت کند حضرت امام را؛ از ایشان نقل است که سیاست ما عین دیانت ماست). با توجه به نظر حضرت امام برداشت ما ازاین رفتار معاونت بهداشتی دقیقا در همان روز و بر اساس پیامی که از سوی یکی ازمعاونین مرکز سلامت به بنده رسید، تو دهنی به ما زده نشد، بلکه ناهماهنگی و عدم توجه بعضی از مسئولین به قانون و دستور مافوق برجسته گردید.

بنده درشب مراسم پرشکوه ختم مادر گرامیتان درکاشان مراتب را خدمت آقای دکتر داودی مسئول محترم دفتر وزارتی اعلام نمودم. ایشان قول دادند این تخلف را به عرض جنابعالی می‌رسانند. البته موضوع تفکیک را در همان مراسم با توجه به سوابق و منافع منافقین به بهداشت حرفه‌ای از جنابعالی درخواست نمودم در مراسم ختم مادرتان به من قول دادید و سه بار دست‌هایتان را بلند کردید و فرمودید من بهداشت حرفه‌ای را از بهداشت محیط جدا می‌کنم، جدا می‌کنم، جدا می‌کنم ولی فاصلۀ حرف تا عمل زیاد است. آقای دکتر شما از نسل مردهایی هستید که می‌گفتند مرد است و حرفش. چه شد نتیجۀ تفکیک؟ رفتارها و عملکرد دوران معاونت بهداشتیان خیلی به دلم می‌نشست. ای کاش همان‌طور می‌ماندید. نهایتا با توجه به سوابق مجبور شدم طی نامه‌ای دستی با مستندات درتاریخ ۳/۷/۹۸ خطاب به آقای دکتر داودی به صورت مکتوب مراتب انحراف از قانون را اعلام نمایم. متاسفانه نه این که موثر واقع نشد؛ اخیرا مجوز برگزاری آزمون ممیزی بهداشت کار به انجمن علمی بهداشت کار بدون توجه به مشکلات قانونی واگذارگردید. (از ماست که برماست.کلیۀ اعضای محترم انجمن علمی را در سمینار بهداشت حرفه‌ای ۹۸ در دانشگاه تهران از خلاف قانون بودن واگذاری ممیزی بهداشت کار به دفاتر سلامت آگاه نمودم). و یحتمل اراده‌ای هم برای اصلاح وجود ندارد.

جناب آقای دکتر نمکی

در زمان کرونایی و این که اکثر فعالیت‌های خدماتی-بهداشتی تحت تاثیر برنامه‌های کرونا قرارگرفته است، چه نیتی پشت اجرای آزمون ممیزی بهداشت کار جهت فعالیت در دفاتر سلامت است؟

واگذاری فعالیت‌های حاکمیتی چگونه به بخش خصوصی واگذار می‌شود و با چه توجیهی؟ اگر بخواهید بگویید اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی، من که نمی‌پذیرم. شما خدمات مهندسی و اندازه‌گیری و معاینات شاغلین (فعالیت‌های غیرحاکمیتی) را به شرکت‌های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای واگذار کردید ولی نه کامل. به دانشگاه‌ها و مراکز دولتی هم بدون هیچ محدودیتی مجوز دادید. حالا چه شده که فعالیت‌های حاکمیتی (ممیزی بهداشت کار) را قصد دارید به دفاتر سلامت واگذار نمایید؟ آن هم دربندی ازآیین‌نامه آورده شده‌است؛گزارش نواقصی که ممیز بهداشت کار ازکارگاه‌ها ثبت می‌نماید به بازرسین بهداشت حرفه‌ای مراکز سلامت تحویل می‌گردد. بازرس ظرف ۷۲ ساعت راستی آزمایی می‌کند، سپس نواقص به کارفرما اعلام می‌گردد. اگر وزارتخانه این مقدار بازرس و امکانات دارد که قادر است گزارشات ممیز را ظرف ۷۲ ساعت راستی آزمایی نماید. این چه دکانیست که بازشده؟ واگر نیرو و امکانات بازرسی ندارید و پس از ۷۲ ساعت نظر ممیز به عنوان نظر بازرس قرار است به کارفرما اعلام گردد، تکلیف قانون چیست؟
جناب آقای دکتر نمکی، لطفا یک بار هم که شده مواد ۹۷ تا ۱۰۵ قانون کار را در رابطه با بازرسی بهداشت حرفه‌ای مطالعه فرمایید؛ حدود و اختیارات قانونی را مطالعه نمایید. ببینم با توجه به شناخت قبلی که از شما دارم به خودتان جرات یا اجازه می‌دهید این برنامه اجرایی شود. (اگر بی قانونی عرف شود، بیشترین ضرر را افرادی می‌نمایند که به قانون محترم شده‌اند).

ممیز بهداشت کار فاقد کارت بازرسی از وزیر را اگر اجازه ورود به کارگاه ندهند چه می‌کنید؟ مگر شما اختیار دارید افرادی به جز آن که درقانون پیش‌بینی شده را به کارگاه گسیل نمایید؟ و… . در ادامه بهانۀ تخصص‌گرایی و گرفتن بهداشت حرفه‌ای از وزارت کار و خلاصۀ جلسه انقلاب فرهنگی و جدا شدن ایمنی از بهداشت حرفه‌ای و قول‌های جناب آقای دکتر یونسی در جلسۀ انقلاب فرهنگی مبنی بر این که همه چیز برای رشد تخصصی بهداشت حرفه‌ای در وزارت بهداشت مهیاست و نحوۀ استخدام در وزارت بهداشت- چگونگی افول بهداشت محیط از اداره به واحد علی رغم اینکه بدنۀ کارشناسی بهداشت محیط کشور زحمات زیادی کشیده بودند و نظر یکی از معاونین بهداشتی وزارت متبوع در آن زمان و تکه و پاره شدن فعالیت‌های بهداشت محیط و واگذاری آن به سایر ارگانها از جمله جهادکشاورزی و دامپزشکی و فعال شدن قسمت انسانی سازمان محیط زیست – علت ادغام بهداشت حرفه‌ای در بهداشت محیط علی رغم عدم سنخیت فعالیتی اکثریتی درسال ۱۳۷۵ و تشدید مشکلات بهداشت حرفه ای در وزارت بهداشت و تناسب ادغام بهداشت محیط دربیماری‌های واگیر با توجه به فعالیت‌های مشترک حداکثری و محدودیت‌های سازمانی و … را در گروه تلگرام انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای که با نهیب یک مسئول دولتی که چرا از من انتقاد شده است، چند روزی تعطیل شد و با وساطت ومسئولیت بنده با کمی تغییر نام و با حدود ۱۵۹۰ عضو مجددا فعال شد. اگر حوصله داشتید می‌توانید پیگیری نمایید.

خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنود باشی و مارستگار

محمدرضا لریجانی کارشناس بازنشستۀ بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت ساوه

۲۴/۵/۹۹

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن