«محمد شریعتمداری کاندید 1400 نیست»

داوود کرمی یکی از نزدیکان محمد شریعتمداری – وزیر کار – درباره‌ی احتمال کاندید شدن شریعتمداری در انتخابات ۱۴۰۰ به انصاف نیوز می‌گوید: دکتر بنایی برای کاندیدا شدن در انتخابات 1400 ندارد. او تاکید کرد: هر کسی از ایشان این سوال را پرسیده است، او به طور کلی رد کرده و می‌گوید اساسا قصدی برای … ادامه خواندن «محمد شریعتمداری کاندید 1400 نیست»